اگر به دنبال جملات انگلیسی کوتاه انگیزشی هستید در این بخش گلچینی از زیباترین متن های انگلیسی با ترجمه فارسی را به همراه عکس نوشته های انگیزه دهنده برای به اشتراک گذاری در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی گردآوری کرده ایم.

جملات و عکس نوشته جملات انگیزشی کوتاه

If you can control yourself, you can control everything.

اگه بتونی خودت رو کنترل کنی از پس کنترل همه چیز بر میای.


Make friends with people who force you to level up.

با کسانی دوست شو که تورو مجبور کنند ارتقا کنی.


Sometimes you need bad things to inspire you to change and grow.

گاهش اوقات شما نیاز به چیزهای بد دارید تا بتوانید از آنها الهام بگیرید تا تغییر و رشد کنید.


To be the best, you have to be able to control the worst.

برای اینکه بهترین باشی باید بتونی بدترین ها رو کنترل کنید.


Can You Remember Who You Were Before The World Told You Who You Should Be?

یادت هست که قبل از این که جهان به شما بگوید باید چه کسی باشید، چه کسی بودید؟


The Only Person You Should Try To Be Better Than, Is The Person You Were Yesterday.

تنها فردی که باید سعی کنید از او بهتر باشید، شخصی است که دیروز بودید.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

If You Obey All The Rules You Miss All The Fun.

اگر از تمام قوانین پیروی کنید، تمام سرگرمی را از دست می دهید.


Do Not Pray For An Easy Life, Pray For The Strength To Endure A Difficult One.

برای یک زندگی آسان دعا نکنید، برای قدرت تحمل یک زندگی دشوار دعا کنید.


You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

برای بدست آوردن بهترین روزهای زندگی خود باید با برخی روزهای بد مبارزه کنید.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

They laugh at me because I’m different; I laugh at them because they’re all the same.

آنها به من می خندند زیرا من متفاوت هستم. من به آنها می خندم چون همه شبیه هم هستند.


Don’t waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all.

کلمات را برای افرادی که شایسته سکوت شما هستند هدر ندهید. گاهی اوقات قوی ترین چیزی که می توانید بگویید اصلاً هیچ است.


متن انگلیسی انگیزشی کوتاه

Sometimes you need to step outside, get some air, and remind yourself of who you are and where you want to be.

گاهی اوقات شما باید قدم بگذارید بیرون، کمی هوا بگیرید و به خودتان یادآوری کنید که کی هستید و کجا می خواهید باشید.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

If it doesn’t challenge you, it won’t change you.

اگر شما را به چالش نکشد، شما را تغییر نخواهد داد.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it, time will pass anyway.

هرگز از رویای خود صرفنظر نکنید زیرا فقط برای تحقق آن زمان لازم است، به هر حال زمان می گذرد.


You are braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.

شما شجاعتر از آن چیزی هستید که تصور می کنید، قوی تر از آنچه به نظر می رسید و باهوش تر از آن چیزی است که فکر می کنید.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

You are confined only by the walls you build yourself.

شما فقط به دیوارهایی که خودتان می سازید محدود شده اید.


متن زیبای انگیزشی انگلیسی کوتاه

The man who has confidence in himself gains the confidence of others.

مردی که به خودش اطمینان دارد، اعتماد دیگران را به دست می آورد.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

A river cuts through rock, not because of power, but because of its persistence.
یک رود صخره ها را می شکافد و به جلو میرود, آن هم نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر اصرار و سماجتش


Love people without needing something.
The same thing that God does.

آدما رو بـدون اینکه بهشون احتیاجـى داشته باشی دوست داشته باش
همون کاری که خدا میکنه


The most sweet hearted people are the most mistreated people.

خوش قلب ترین آدما همان هایی هستند که مورد بیشترین بی مهری واقع می شوند


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

The world says: Watch your back.
.دنیا میگه: هوای خودتو داشته باش
God says: I got your back.
.خدا میگه: من هواتو دارم
I chose God.
.من خدا رو انتخاب کردم


Never let your feelings get too deep,
people can change at any moment.

،هیچوقت نذار احساساتت زیاد عمیق بشن
.آدما هر لحظه میتونن عوض بشن


Start every morning saying: I believe something wonderfull is going to happen to me today

هر روزت رو با گفتن این شروع کن: باور دارم امروز یه اتفاق فوق العاده برام میفته


If you love somebody, love them the way they are, not the way you want

اگه کسی رو دوست داری باید اونو همونطوری که هست دوست داشته باشی نه طوری که تو میخوای باشه ..!


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Don’t be afraid your life will end; Be afraid that it will never begin

از اینکه زندگیت تموم بشه نترس، از این بترس که هرگز شروع نشه


Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن


جملات انگیزشی انگلیسی جدید با ترجمه

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود)


no body cares about your story until you win so win

هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده تا قبل از پیروزی پس پیروزشو.


there is always someone doing what you said you could not

همیشه یک نفر وجود دارد که کاری که شما می گویید نمی توانید را انجام می دهد پس همه چیز ممکن است


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path and leave a trail، Harold R. McAlindon

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار


There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن: دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .


If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new

از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…


The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…