معنای عطسه در ساعات مختلف روز

فال عطسه

در این مطلب فال عطسه و بررسی عطسه کردن و طالع آن در ساعات و دقایق مختلف روز را بررسی کرده ایم. عطسه واکنش بدن به جمع شدن گرد و غبار در داخل بینی و دستگاه تنفسی یا التهاب می باشد ولی خوب است بدانید برخی از افراد عطسه را به فال نیک و برخی دیگر آن را به فال بد می گیرند. فال عطسه یکی از معروف ترین فال ها است که معنی عطسه کردن در طی شبانه روز و در ایام هفته را نشان می دهد.

تا امروز برای شما اتفاق افتاده است که در ساعت های مختلف روز عطسه کرده باشید، آیا اطلاع دارید که معنی عطسه در ساعت های گوناگون روز و ایام مختلف یکسان نمی باشد؟ در صورتی که می خواهید بدانید عطسه در هر ساعتی از روز دارای چه مفهومی می باشد و چه رخدادی در پیش است ، در این مطلب با ما همراه شوید.


فال عطسه شنبه

در صورتی که در این ساعات روز شنبه عطسه می کنید، این اتفاقات برایتان رخ خواهد داد:

 • ساعت 6 تا 7 صبح: روزی پر از خبر های خوب خواهید داشت.
 • ساعت 7 تا 8 صبح: مراقب کارهای خود باشید.
 • ساعت 8 تا 9صبح: باور داشته باش که دوستت دارد.
 • ساعت 9 تا 10 صبح: به معنای خوشحالی است.
 • ساعت 10 تا 11: با تو صحبت می کند.
 • ساعت 11 تا 12: تو را دوست دارد.
 • ساعت 12 تا 13: مراقب خودت باش
 • ساعت 13 تا 14: با شخصی دیدار می کنی.
 • ساعت 14 تا 15: اتفاق بدی خواهد افتاد.
 • ساعت 15 تا 16: از شخصی مهربانی دریافت خواهی نمود.
 • ساعت 16 تا 17: یک روز خوب برای تو پیش می آید.
 • ساعت 17تا 18: به تو فکر خواهد کرد.
 • ساعت 18 تا 19: برای او ارزش زیادی داری.
 • ساعت 19 تا 20: به او کمک کن.
 • ساعت 20 تا 21: دیدار غیر منتظره ای خواهی داشت.
 • ساعت 21 تا 23: در مورد تو صحبت خواهد کرد.
 • ساعت 23 تا 24: خواب تو را خواهد دید.

فال عطسه


فال عطسه روز یک شنبه

در صورتی که در این ساعات روز یکشنبه عطسه می کنید، این اتفاق ها برایتان رخ خواهد داد:

 • ساعت 6 تا 7 صبح:مقداری صبر کن بعد کار خود را آغاز کن.
 • ساعت 7 تا 8 صبح:امروز اتفاق خوبی برای تو می افتد.
 • ساعت 8 تا 9صبح:با فرد مورد علاقه ات دیدار خواهی داشت.
 • ساعت 9 تا 10 صبح:او می خواهد تو را ببیند.
 • ساعت 10 تا 11:با تو صحبتی خواهد داشت.
 • ساعت 11 تا 12:دوستت دارد.
 • ساعت 12 تا 13:مواظب خودت باش.
 • ساعت 13 تا 14:به گذشته خودت فکر کن.
 • ساعت 14 تا 15:زیبا هستی.
 • ساعت 15 تا 16: در دوستی کردن عجله داری
 • ساعت 16 تا 17:در کارهایت مقداری ناراحت هستی.
 • ساعت 17تا 18:در کارها  به تو کمک خواهد کرد.
 •  ساعت 18 تا 19:صبور تر باش.

فال عطسه روز ۲شنبه

اگر در این ساعات روز دوشنبه عطسه می کنید، این اتفاقات برای شما رخ خواهد داد:

 • ساعت ۶ تا ۷ صبح:روز بدی خواهی داشت.
 • ساعت ۷ تا ۸ صبح:انتظار هر کسی را که میکشی خواهد آمد.
 • ساعت ۸ تا ۹صبح:از دست شخصی ناراحت خواهی شد.
 • ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:به تو فکر می کند.
 • ساعت ۱۰ تا ۱۱:با شخصی که دوست داری دیدار خواهی داشت.
 • ساعت ۱۱ تا ۱۲:غمگین هستی.
 • ساعت ۱۲ تا ۱۳:به آرزوهای خود خواهی رسید .
 • ساعت ۱۳ تا ۱۴:از تو طرفداری خواهد کرد.
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵:راه دشواری در پیش رو خواهی داشت.
 • ساعت ۱۵ تا ۱۶: او تو را دوست دارد.
 • ساعت ۱۶ تا ۱۷:مسئله مورد صحبت تو می باشی.
 • ساعت۱۷تا ۱۸:تو آرزوی او هستی.
 • عطسه در ساعت ۱۸ تا ۱۹:ازدواج برای تو رخ خواهد داد.
 • عطسه در ساعت ۱۹ تا ۲۰:تهدید می شوی.
 • عطسه در ساعت ۲۰ تا ۲۱:شخصی که که مدت هاست که او را ندیده ای خواهی دید.
 • عطسه در ساعت ۲۱ تا ۲۲:یک شب ترسناک در پیش داری.
 • عطسه در ساعت ۲۲ تا ۲۳:یک اتفاق خوب برای تو رخ خواهد داد.
 • عطسه در ساعت ۲۳ تا ۲۴:خواب های خوب میبینی.

فال عطسه روز ۳شنبه

در صورتی در این ساعات روز سه شنبه عطسه می کنید، این اتفاق ها برای شما رخ خواهد داد:

 • ساعت ۶ تا ۷ صبح:یک خیال خواهی داشت.
 • ساعت ۷ تا ۸ صبح:مراقب دوستان خودت باش.
 • ساعت ۸ تا ۹صبح:دررویایی قرار داری اما اطلاع نداری.
 • ساعت ۹ تا ۱۰ صبح:خوابهایت به حقیقت خواهد پیوست.
 • ساعت ۱۰ تا ۱۱:با او رابطه  برقرار خواهی کرد.
 • ساعت ۱۱ تا ۱۲:از خوابی هراس داری.
 • ساعت ۱۲ تا ۱۳:حواست را خوب جمع کن.
 • ساعت ۱۳ تا ۱۴:بیش از اندازه کنجکاو هستی.
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵:فامیل خواهید شد.
 • ساعت ۱۵ تا ۱۶:به زیبایی خود مغرور نشو.
 • ساعت ۱۶ تا ۱۷:به آرزوهای گذشته ات فکر کن.
 • ساعت ۱۷تا ۱۸: با شخصی که دوستش داری دیدار خواهی داشت.
 • ساعت ۱۸ تا ۱۹:نامه ای دریافت خواهی کرد.
 • ساعت ۱۹ تا ۲۰:منتظر هستی.
 • ساعت ۲۰ تا ۲۱:به فردایت فکر کن
 • ساعت ۲۱ تا ۲۲:مضطرب هستی
 • ساعت ۲۲ تا ۲۳:شخصی درمورد تو حرف خواهد زد.
 • ساعت ۲۳ تا ۲۴:به فکرت خطور خواهد کرد.

فال عطسه


فال عطسه چهارشنبه

در صورتی که در این ساعات روز چهارشنبه عطسه می کنید این اتفاق ها برایتان رخ خواهد داد:

 • ساعت۶تا۷ خواب شما را می بیند.
 • ساعت۷تا۸ او درباره شما کنجکاو است.
 • ساعت 8تا 9 غرور خود را کم کن.
 • ساعت۹تا۱۰ اتفاقی برای شما خواهد افتاد، صدقه بدهید.
 • ساعت۱۰تا۱۱ او هیچ وقت شما را فراموش نخواهد کرد.
 • ساعت۱۱تا۱۲ او به شما فکر خواهد کرد.
 • ساعت۱۲تا۱۳ حواستان را جمع کنید.
 • ساعت۱۳تا۱۴ او به شما احترام خواهد گذاشت
 • ساعت۱۴تا۱۵ به حرف مردم اعتماد می کند.
 • ساعت۱۵تا۱۶ او شما را دوست دارد.
 • ساعت۱۶تا۱۷ درست تفکر کنید.
 • ساعت۱۷تا۱۸ اخبار جدید به دستتان میرسد.
 • ساعت۱۸تا۱۹ دوست صمیمیتان خواهد آمد.
 • ساعت۱۹تا۲۰ در تکاپوی انجام کاری هستید.
 • ساعت۲۰تا۲۱ بعد از ظهر خوبی در پیش دارید.
 • ساعت۲۱تا۲۲ یک شخص درمورد شما سخن خواهد گفت
 • ساعت۲۲تا۲۳ منتظر فردی می باشید.
 • ساعت۲۳تا۲۴ ازدواج می کنید.
 • ساعت۶تا۷ نامه یا ایمیل یا پیامک دریافت خواهید کرد.
 • ساعت۷تا۸ملاقاتی خواهید داشت.
 • ساعت 8تا9 جواب او را بدهید.
 • ساعت۹تا۱۰ صحبت مهمی خواهید داشت.
 • ساعت۱۰تا۱۱ وی تمایل دارد که شما را ببیند
 • ساعت۱۱تا۱۲ دیداراتفاق می افتد.
 • ساعت۱۲تا۱۳ خبری خوب در راه می باشد.
 • ساعت۱۳تا۱۴ دلتان پیش شخصی می باشد.
 • ساعت۱۴تا۱۵ کسی شما را دوست دارد.
 • ساعت۱۵تا۱۶ او را اذیت نکن.
 • ساعت۱۶تا۱۷ بعد از ظهر خوشی در پیش خواهید داشت.
 • ساعت۱۷تا۱۸ مراقب اوقات خود باشید.
 • ساعت۱۸تا۱۹ فردی شما را دوست دارد و شما اطلاع ندارید.
 • ساعت۱۹تا۲۰ اتفاقی نخواهد افتاد.
 • ساعت۲۰تا۲۱ در مورد کارهای او فکر کنید.
 • ساعت۲۱تا۲۲ خیانت نکنید.
 • ساعت۲۲تا۲۳ دیدار رخ خواهد داد.
 • ساعت۲۳تا۲۴ خوشبختی در پیش است.

عطسه در روز جمعه

درصورتی که در این ساعات روز جمعه  عطسه می کنید این اتفاق ها برایتان رخ خواهد داد:

 • ساعت 6تا 7 مقداری صبر کن.
 • ساعت۷تا۸ فامیل خواهید شد.
 • ساعت 8تا 9 زیبایی ولی مغرور هستی.
 • ساعت۹تا۱۰ سفری در پیش خواهی داشت.
 • ساعت۱۰تا۱۱با او وارد رابطه خواهی شد.
 • ساعت۱۱تا۱۲ نخستین عشق او می باشید.
 • ساعت۱۲تا۱۳صحبت در مورد شما است.
 • ساعت۱۳تا۱۴ به میهمانی می روی.
 • ساعت۱۴تا۱۵ عاشق او خواهی شد.
 • ساعت۱۵تا۱۶ او را خواهی دید.
 • ساعت۱۶تا۱۷ قطعا تو اولین عشق او هستی.
 • ساعت۱۷تا۱۸ خیانت نکن.
 • ساعت۱۸تا۱۹ ازدواج در پیش خواهید داشت.
 • ساعت۱۹تا۲۰ در صورتی که با فردی درد دل کردید حواستان را جمع کنید.
 • ساعت۲۰تا۲۱ رنج و مشقت در انتظار شما خواهد بود.
 • ساعت۲۱تا۲۲ درمورد خود مقداری فکر کنید.
 • ساعت۲۲تا۲۳ به صحبت های مردم زیاد اهمیت ندهید
 • ساعت۲۳تا۲۴ به خودتان فکر کنید.