در این بخش مجموعه ای از جملات آرامش دهنده خدا را با عکس نوشته های خدایی و عرفانی گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

جملات و متن آرامش دهنده خدایی

مهم نیست که با چه طوفانی روبرو هستید
باید بدانید که خدا شما را دوست دارد
او شما را رها نکرده است


چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!
وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️


زندگی هر انسانی یک افسانه است
که توسط انگشتان خدا نوشته شده است


جملات آرامش دهنده درباره خدا

به خدای خود نگو که طوفانت چقدر بزرگ و مهیب است
به طوفانت بگو خدای تو چقدر بزرگ و  عظیم است


آرزویت را برآورده می کند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .


خداوند پناه و قدرت قلب ما است
یاری رسان همیشه همراه
و برطرف کننده غم ها و غصه ها


متن خدایی و عرفانی

هنگامی که دعا می کنیم
خدا بیشتر از آن چه به زبان می آوریم می شنود
بیشتر از آن چه می خواهیم اجابت می کند
بیشتر از آن چه تصورش را می کنیم
در زمان خودش و به روش خودش
انجام می دهد


جملات آرامش دهنده درباره خدا

بار الها
تو نادیده می گیری
من هم نادیده می گیرم
تو خطاهایـم را
من عطاهایت را . . .


دعا بیشتر به دل نیاز داره تا زبان …


دلم گرم خداوندی ست
که با دستان من
گندم برای یا کریم خانه می ریزد
چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که می خواند مرا
با آن که می داند گنهکارم
دلم گرم است
می دانم بدون لطف او تنهای تنهایم
برایت من، خدا را آرزو دارم


عکس نوشته و متن به یاد خدا

خدایا!
یا نوری بیفکن یا توری
ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد


خدا چیزی را که می خواهی به تو نمی دهد
بلکه با یکی از میلیون ها دست خود
فرصت انجام آن را برایت فراهم می کند


هر صبح پلک هایت فصلی جدید از زندگی را ورق می زند
سطر اول همیشه این است: «خدا با من است»


جملات آرامش دهنده درباره خدا

شکرگزاری امروزت را فراموش نکن
که خداوند فراموش نکرده صبح تو را از خواب بیدار کند💙


ممکن است احساس کنی گم شده ای و تنها هستی
اما خداوند می داند دقیقا کجا هستی
و برنامه خوبی برای زندگی ات چیده است
دلت را به خودش بسپار


خدایا
در من کسی هست که
صدا می زند تو را ..
به فریادش برس !


خداوند امورش را با رخدادهای منفی تمام نمی کند
بلکه همه نتایجش مثبت است و پر از خیر و برکت


گذشته خود رو رها کن! تا خدا بتونه درهای آینده ات رو باز کنه!


پروردگارا …
ببخش مرا که آن قدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم


زندگی ات را برای خدا زندگی کن
تا خودش تو را به دنیایی پر از عشق و شادی واقعی هدایت کند


جملات آرامش دهنده درباره خدا

خدا همیشه با تو است
فقط باید به صدایش گوش کنی


اونی که می گه من تنهام
هیچ وقت به خدایی که همیشه باهاشه گوش نداده