مجموعه ای از متن های ویژه استاتوی با موضوعات معنوی و در مورد خدا را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات کوتاه استاتوس معنوی

هیچ کس تنها نیست
او در همه حال کنار ماست
بی همتای اول


به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است
آرام، بی صدا، همیشگی…


هر تجربه یک درس است،
هر از دست دادن هم یک سود است..


متن استاتوس معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ

مسیر مناسب جایی بین امید و ناامیدی است


جملات استوری در مورد خدا

برکت پروردگار مثل بارونه،
اگر خیس نمی شم،
جایم را عوض می کنم….


معنویت واقعی یک نگرش ذهنی است که می توانید در هر زمان آن را تمرین کنید

دالایی لاما


متن استاتوس معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ

تنهایی وقتی حاصل می شود که فراموش کنم خدا عالی ترین همراه من است..


You can reflect heaven in the mirror of your mind
شما می توانید بهشت را در آینه ذهن خود منعکس کنید


متن انگلیسی معنوی

The Lord lit my life; with the light of your love
خداوند زندگی من را روشن کرد. با نور عشق تو!


متن استاتوس معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ

همه نعمت های خداوند را دوست داشته باش
و آن وقت بهشت را در زمین احساس خواهی کرد…


اگر بفهمید که افکار شما چقدر قدرتمند است،
هرگز فکر منفی نمی کنید


جملات معنوی در مورد خداوند

دعا…
گفتگوی لطیف عشق بین روح و خداوند است..


دست به دامن خدا که میشوم،
چیزی آهسته درون من به صدا در می آید که نترس!
ز باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست…


متن استاتوس معنوی در مورد خدا برای وضعیت واتساپ

خدایا…
یا نوری بیفکن، یا توری..
ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد


راز خوشبختی در رهایی ذهن از روابط دنیایی نهفته است