مجموعه جدید از جملات انگیزشی در مورد خدای بزرگ با متن های عارفانه و عرفانی خاص در مورد پروردگار جهان را در این بخش آریا مگ آماده کرده ایم.

جملات انگیزشی زیبا در مورد خداوند

همه چیز دنیا فانی است، هرقدر هم بگردی تکیه گاهی همیشگی و محکم تر از خدا نخواهی یافت. کلید خانه ی دلت را به دست او بده و دلت را به حضورش قُرص کن تا هیچ کمبودی تو را از هم نپاشد


گاهى براى خدا هدیه اى فرست. کسى را براى خدا ببخش، آسمان دلت صاف تر مى شود


آن سوی دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبرانِ همه ی نداشتن هاست.


پشتِ تمام آرزوهایت خدا ایستادہ، کافیست بـه حکمتش ایمان داشتـه باشی تا قسمتت سر راهت قرار گیرد. او را بخوانید تا شما را اجابت کند


جملات انگیزشی در مورد خدا

زخم های دلت را فقط به خدا بسپار، خودش بهترین مرهم ها رادارد. باور کن .. آرام آرام همه چیز خوب می شـود


متن های زیبا در مورد خدا

اگر چشم امیدتان خدا باشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید


خوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست و هرچه نداریم از حکمت خدا، احساس خوشبختی یعنی همین ! خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست.


خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است. ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است


شک نکن. درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد، خدا از راه می رسد


جملات انرژی دهنده در مورد پروردگار عالم

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است. آرام، بی صدا، همیشگی


جملات انگیزشی در مورد خدا

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم


شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا خود بهای شکسته دلان است


گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من


پروردگارا ! ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم، شاکر داشته هایم نبودم


جملات انگیزشی در مورد خدا

خدا مرحم تمام دردهاست. هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد.