اشعار بوسه زیبا

مجموعه ای از اشعار زیبا با واژه بوسیدن و بوسه از شاعران مختلف را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

شعر با واژه بوسه از رضایی کاشانی

گرد آن خانه بگردم که بود محفل او

پای آن ناقه ببوسم که کشد محمل او
رضایی کاشانی


شعر با واژه بوسه از زرگر اصفهانی

طلب بوسه دلم گه ز رخش گه ز لبش

هست این خام طمع هرنفسی درهوسی
زرگر اصفهانی


شعر با واژه بوسه از ظهیر فاریابی

به بوسه‌ای ز لبش دل نمی‌شود سیراب

چگونه تشنه تواند ز گوهر آب گرفت
ظهیر فاریابی


شعر با واژه بوسه از فریدون توللی

وه که می‌سوزم و پوزش به لب از رنج گناه

بوسه‌ها می‌زنم از دور به پیشانی تو
فریدون توللی


شعر صائب تبریزی در مورد بوسه

دل ز کافر نعمتی دارد تلاش وصل یار

ورنه چندین بوسه درپیغام او پیچیده است
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه با اشعار عاشقانه و احساسی در مورد بوسه و بوسیدن

شعر صائب تبریزی در باب بوسه

تلخ کامی نبود در شکرستان وصال

نامه آور نگه و بوسه پیام است اینجا
صائب تبریزی


شعر صائب تبریزی درباره بوسیدن یار

تا بوسه‌ای به من ز لب دلستان رسید

جانم به لب رسید ولب من به جان رسید
صائب تبریزی


شعر بوسه از ابوالحسن ورزی

می‌زنــــــم در رخ درخشــــــــانت

بــــوسه بر ســــایــه‌های مژگانت
ابوالحسن ورزی


شعر صائب تبریزی برای بوسیدن معشوق

اگر پیاله سرا پا دهن نمی‌گردید

که حرف بوسه ما را به آن دهن می‌زد
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه با اشعار عاشقانه و احساسی در مورد بوسه و بوسیدن

شعر با واژه بوسه از نورانی (وصال)

لیکن نداد بر لب من بوسه زانکه یافت

در دیدگان خستة من گور عشق خویش
نورانی (وصال)


شعر صائب تبریزی در وصف بوسه و بوسیدن

مردم در آرزوی شبیخون بوسه‌ای

یا رب بخواب مرگ رود پاسبان تو
صائب تبریزی


شعر صائب تبریزی بوسه

صدجان بهای بوسه طلب می‌کنی زخلق

دیگر کسی مگر لب خندان نداشته است
صائب تبریزی


شعر برای بوسه از صائب تبریزی

آن قدر همرهی از طالع خود می‌خواهم

که پر از بوسه کنم چاه ز نخدان ترا
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه از رهی معیّری

ببوس از سر آن سر و سیمتن تا پای

به پای او چو رسی این رویّه از سرگیر
رهی معیّری


شعر با واژه بوسه از کلیم کاشانی

بر سراپای دل آویزت نمی‌پیچم چو زلف

قانعم زان هر دو لب یک بوسه بس باشدمرا
کلیم کاشانی


شعر با واژه بوسه از ابوالحسن ورزی

هر قدم بنگرم قفای ترا

که ببوسم نشان پای ترا
ابوالحسن ورزی


شعر با واژه بوسه با اشعار عاشقانه و احساسی در مورد بوسه و بوسیدن

شعر بوسه صائب تبریزی

گه دهان تنگ می‌بوسم به مستی گاه چشم

پیش مستان هیچ فرق ازپسته وبادام نیست
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه از مؤید ثابتی

شوم نسیم وشبی دربرت کشم چون گل

به بوسمت لبت آن گه بگویمت که: منم
مؤید ثابتی


شعر بوسه از صائب تبریزی

این لب بوسه فریبی که ترا داده خدا

ترسم آئینه بدیدن ز تو قانع نشود
صائب تبریزی


شعر بوسه از فروغی بسطامی

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان کند

حاشا که مشتری سر موئی زیان کند
فروغی بسطامی


شعر با واژه بوسه از ماهر

از غنچه لعلش هوس بوسه نمودم

خندید و به من گفت زیاد از دهن تست
ماهر


شعر بوسه صائب تبریزی

نه بوسه‌ای،نه شکر خنده‌ای نه دشنامی

بهیچ وجه ، مرا روزی از دهان تو نیست
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه از دکتر حمیدی

هنوز از لب من بوی بوسه‌های تو خیزد

کنم چو از بر میعاد گاه رفته گذاری
دکتر حمیدی


شعر با واژه بوسه از فروغی بسطامی

به بوسه‌ای ز دهان تو آرزومندیم

فغان که باهمه حسرت به هیچ خرسندیم
فروغی بسطامی


شعر حافظ در وصف بوسه و بوسیدن

بوسیدن لب یار ، اوّل ز دست مگذار

کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن
حافظ


بوسه در اشعار صائب تبریزی

صد بوسه از لب تو لب جام می‌گرفت

یک بوسه قسمت لب این بی نصیب نیست
صائب تبریزی


شعر صائب تبریزی درباره بوسه

همه اسباب جمال توبه جای خویش است

بوسه در کنج لبت گوشه نشین می‌بایست
صائب تبریزی


شعر بوسه از صائب تبریزی

بوسه‌ای گر نربوده است ز یاقوت لبش

دهن لاله چرا تا به جگر سوخته است
صائب تبریزی


شعر با واژه بوسه از خواجوی کرمانی

خرم آن روز که مستم ز در حجره در آئی

وز لبت بوسه شمارم به شماری که تودانی
خواجوی کرمانی


شعر با واژه بوسه از فرصت شیرازی

نیست چون دسترسی تارخ زیبات ببوسم

می‌شوم در گذرت خاک که تا پات ببوسم
بوسه خواهم ز تو امروز دهی وعده فردا

کو من دل شده را عمر که فردات ببوسم؟
فرصت شیرازی


شعر با واژه بوسه از ز نیل بیک

ز غنچه دهنت بوسه‌ای به خواب گرفتم

نمردم و ز گل آرزو گلاب گرفتم
ز نیل بیک


شعر با واژه بوسه از فرخی سیستانی

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

تربیتی کن به آب لطف خسی را
گفت یکی بس بود که گر دوستانی

فتنه شود آزموده‌ایم بسی را
عمر دوباره است بوسه من و هرگز

عمر دوباره نداده‌اند کسی را
فرخی سیستانی


شعر بوسه از حافظ

مبوس جز لب معشوق و جام می‌حافظ

که دست زهد فروشان خطااست بوسیدن
حافظ


شعر با واژه بوسه از نقی کمره‌ای

جان به بهای بوسه ات دادم ولب گزیده‌ام

با تو در این معاملت هیچ زیان ندیده‌ام
نقی کمره‌ای


شعر حافظ درباره بوسه

توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون

می‌گزم دست چرا گوش به نادان کردم
حافظ


شعر با واژه بوسه از مجمر زواره

به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه کند

بر سر سفرة سلطان چو نشیند درویش
مجمر زواره


شعر با واژه بوسه از محسن ملک آرا

چه آیتی تو مگر ساحری که شاه و گدا

هر آنکه دید لبت بوسه‌ای گدائی کرد
محسن ملک آرا


شعر با واژه بوسه از عبدالعال نجات

بوسه کی گردد از آن لبهای جان پرور جدا؟

کی به افسون می‌شود شیرینی از شکر جدا؟
عبدالعال نجات