مجموعه اشعار زیبای عاشقانه در مورد لب یار، بوسدین و بوسه معشوق را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

اشعار لب و بوسه

شعر بلند در مورد لب و بوسیدن معشوق
یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه‌ات
لالبی الا لبت لابوس الا بوسه‌ات

گرمی لب‌های تو دائم به دردم می‌خورد
در کنار سردی شب‌های دریا بوسه‌ات

این ولاالضالین‌ترین شعر من مغضوب توست
اهدنا اللب‌های تو تا صبح فردا بوسه‌ات

اینقدر با سرخی لب‌هات بی تابم نکن
می‌کند من را ذلیل و خوار و رسوا بوسه‌ات

الفرار از مرگ، هیهات از لبت، باید گریخت
تا نبرده جان من را هم به یغما بوسه ات

هیچ جنسی مثل جنس بوس تو مرغوب نیست
لالبی الا لبت لا بوس الا بوسه ات


مبوس جز لب معشوق و جام می‌حافظ

که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن


شعر درباره لب یار، بوسه و بوسیدن معشوق

دهان غنچه‌ خوش‌ باشد سحرگه ‌چون شود خندان
ولی ذوقی دگر دارد لبت هنگام خندیدن


تا بوسه‌ای به من ز لب دلستان رسید
جانم به لب رسید و لب من به جان رسید


یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه‌ات
لالبی الا لبت لابوس الا بوسه‌ات


شعر درباره لب یار، بوسه و بوسیدن معشوق

یک شب بیا با بوسه‌هایت مست مستم کن
بگذار تا لب‌هات من را سر بگرداند
مویت سیاه و چشم‌هایت قهوه‌ای، لب سرخ
این رنگ‌ها در ذهن من جاوید می‌ماند
بوسیدن لب‌های معشوق از عبادت‌هاست
باید خدا این را به دینداران بفهماند


شعر کوتاه در مورد بوسیدن

روی لبان خوشگلش انار آفریده‌ای، خدا!
برای قلب خسته‌ام چه سرنوشت کرده ای؟


باران چکید روی لبت، روی سرخ محض
یک قطره ریخت، مزرعه باغ انار شد


شعر درباره لب یار، بوسه و بوسیدن معشوق

لب تو شعر قشنگیست که من می‌دانم
دو سه بیتی بگو آن سبک خراسانی را
لب می‌گون قشنگت صلواتیست به عشق
خنده‌ای ختم کن این حسرت طولانی را


شعر کوتاه لب و بوسه

لب تو شاهد دیوانگی من باشد

لب من هم به لبان تو گواهی، به به !


هی نوشتیم ز حسن و لب و خال و وجنات

کاش می شد که دو واحد عملی پاس کنیم!


اشعار در مورد لب یار

میِ لبهای تو مستم کُند هر دم که ز آن یاد کنم
وای ! از آن لحظه که ساقی بِشَوَد سُرخِ لبت…!


جز قند لب یار که آرامش جان است

هر قند که خوردیم زیادش به زیان است