در این بخش اشعار زیبا و متن هایی در مورد به آغوش کشیدن عشق و یار با عکس نوشته هایی در مورد بغل کردن عشق را آماده کرده ایم.

متن و شعر در مورد به آغوش کشیدن

آغوش آدمها!
تنها جای دنیاست
که اهالی اش با سکوت حرف میزنند
دلم را بغل میکنم!
و دنیای من با تو آغاز می‌شود…


آغوش بعضی ها علم را زیر سوال می برد !
آنقدر آرامت می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .


من بجای هر دومان
قدم میزنم برگها را
عاشق می شوم باران را
دستم به تو نمی رسد
پاییز را بغل می کنم …..


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

من “کوهی” از دردم
بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر
بــگذار
تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !


در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . .
و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . !


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

سردم شده بدجور عزیزم بغلم کن

یخ کردم از این سوز دمادم بغلم کن

تا باد مرا با خود از این کوچه نبرده

بی دغدغه با دغدغه محکم بغلم کن


متن به آغوش کشیدن

نمی ترسم این قدر نزدیک باشم،

می توانم آرام بگیرم،

در خانه یِ خودمم،

اِحساسِ امنیت می کنم

و کنارِ کسی هستم که درکم می کند…


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

آدم هـــا

حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد

کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند…

و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی بـهـشـان نـمـی رســــد . . .

آدمــهــا حــق دارنـــد …


را بغل کردن حس خوبی به آدم میده ؟
چون در سمت راست بدن قلب وجود نداره و اونجا خالیه

ولی وقتی کسی رو که دوست داری بغلش میکنی

قلبش اون جای خالی رو پر میکنه و انگار که تو صاحب دو تا قلب شدی . . .


جملات بغل کردن عشق

بگذار بمیرم در آغوش تو ای یار
بگذار بگیرم دستان تو ای یار
بگذار با بوسه ز لبهای تو آرام بگیرم
بگذار زین جهان زدنیایی دگر جان تازه بگیرم .


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

بی مهابا بغلم کن
وسط مردم شهر …
بخدا
عشق
به رُسوا شدنش میارزد …


متن بغل کردن عشق و همسر

زندگی ساده تر از آن است که فکرش را بکنیم
بدون جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
حواست بهش باشد و حواسش بهت باشد
همین سادگی
زندگی زا تا ابد بی تکرار زیبا میکند


لمس فیزیکی شما را سالم تر میکند !
تحقیقات نشان داده است ماسـاژ دادن، در آغوش گرفتن و گرفتن دست یکدیگر، استرس را کاهش داده و قدرت سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد !


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

از تنهایی گریزی نیست . . .

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . . .

نمیخواهم کسی شال . . .

گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد.


اشعار زیبا و متن در مورد به آغوش کشیدن و عکس نوشته با موضوع بغل کردن یار و عشق

آغوش «تو»
آروم ترین جای زمینه………………..!!