در این بخش آریا مگ جملات ویژه انگیزشی برای کاهش استرس و رسیدن به آرامش را با متن های کوتاه ارائه کرده ایم.

متن و جملات خاص انگیزشی برای کاهش استرس

تا وقتی که از خودتان رضایت نداشته باشید هیچ مقدار پولی نمی تواند شما را شاد کند.


پشیمانی ها را کنار بگذارید، آنها تنها بهانه های اشخاص شکست خورده هستند، هنوز زمان های بسیاری در مقابل شما است.


باید یاد بگیری که بگذری و بگذاری استرس ها از تو دور بشوند. گذشتن مهم است، زیرا به هر حال بر همه‌چیز کنترل نداری.


انتخاب اینکه چه وقتی و چگونه بمیرید با شما نیست ولی انتخاب چطور گذراندن زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.


هر گاه خواستی به مانند روش‌های ناموفق گذشته نسبت به موقعیت‌های سخت واکنش نشان بدهی، از خود بپرس: می‌خواهی اسیر گذشته‌هایت باشی یا فاتح آینده‌ای شاد؟

– دیپاک چوپرا


متن کاهش استرس

چنانچه بیش از اندازه برای ارزشیابی خود و دیگران زمان بگذارید هیچ وقت نمی توانید خودتان یا دیگران را دوست داشته باشید.


جملات انگیزشی کاهش استرس با متن های آرامش دهنده کوتاه

اعمال خوب انجام دهید و حس خوبی داشته باشید، اعمال بد انجام دهید و حس بدی داشته باشید، این یک قانون راحت زندگی است.


کرم ابریشم درست در زمانی که فکر می‌کرد دنیایش به آخر رسیده، بدل به پروانه شد.


– شما به وجود آمده اید که تنها یک انسان باشید، انسانی که خودتان قصد کرده اید باشید.


چیزی که می تواند تغییرات مهم به وجود آورد کاری نیست که شما بعضی وقتها انجام می دهید، بلکه کارهایی که مطابق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر به وجود آورید.


جملات ویژه برای آرامش ذهن

جاده‌های سخت و پرپیچ اغلب به زیباترین مقاصد می‌رسند. هنوز بهترین رخداد زندگی‌ات به وقوع نپیوسته است. منتظر باش.

– زیگ زیگلار


جملات انگیزشی کاهش استرس با متن های آرامش دهنده کوتاه

با خودتان روراست باشید، هیچ وقت خودتان را برای کارهایی که انجام داده اید و حس خوبی به آنها نداشته اید سرزنش نکنید.


اگر یاد بگیری که بگذری، تمام استرس‌ها از تو دور می شوند. گذشتن بسیار مهم است، زیرا تو بر همه چیز کنترل نداری.


اگر می خواهی همانند راهکارهای ناموفق گذشته نسبت به موقعیت‌های سخت واکنش نشان دهی، از خودت بپرس: می خواهی اسیر گذشته‌ات باشی یا خواستار آینده‌ای شاد؟


اگر نمی‌توانی پرواز کنی، بدو، اگر نمی‌توانی بدوی راه برو، اگر نمی‌توانی راه بروی سینه‌خیز برو، اما هر چه می‌کنی، رو به جلو در حرکت باش.

– مارتین لوتر کینگ


نسان ها تنها چیزهایی را می بینند که خودشان دوست دارند ببینند.


متن انگیزشی برای آرامش اعصاب

شما آن کسی هستید که امروز انجام می دهید نه کسی که قصد می کنید فردا انجام دهید.


جملات انگیزشی کاهش استرس با متن های آرامش دهنده کوتاه

کاری که می کنید، جایی که می روید و انسانی که هستید نمی تواند شما را شاد کند، اینکه زندگی را چگونه می بینید شما را شاد می کند.


معمولا جاده‌های پرپیچ و خم به بهترین مقاصد می رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است. پس منتظر باش.

زیگ زیگلار


چیزی که برای شما بی ارزش است برای دیگری رویای بزرگی است.


هر چه کمتر توقع داشته باشید بیشتر از زندگی لذت می برید.


شاید صبر کردن گاهی وقتها تلخ باشد ولی نتیجه آن شیرین خواهد بود.


اگر اعتبارت را به بهای امنیتت بدهی، حاصل تجربه‌ات این چنین خواهد بود: اضطراب، افسردگی، اختلالات در خوراک، اعتیاد، خشم، گناه، نفرت و غمی شرح‌ناپذیر.

– برنه براون


لذت ها و شادی های موقت ارزش دردهای طولانی مدت را ندارند.


متن انگیزشی کوتاه برای آرامش ذهن

یکی از بزرگترین نعمت هایی که داریم این است که نمی دانیم در آینده چه حواثی برایمان رخ می دهد.


هر فردی می تواند از مشکلات فرار کند، این آسان ترین عکس العمل است ولی روبرو شدن با مشکلات شجاعت است و فرد را قدرتمندتر می کند.


برای رسیدن به چیزی که تا به حال نداشته اید باید کارهایی را انجام دهید که تا به حال انجام نداده اید.


نگران شکست ها و ناکامی ها نباشید بلکه نگران فرصت های خوبی باشید که حتی آنها را آزمایش نکرده اید.


جملات انگیزشی کاهش استرس با متن های آرامش دهنده کوتاه

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها ترس دارید، این کار رویاها را برایتان حقیقی می کند.


انسان مهربان و دوست داشتنی در دنیایی خوب و دوست داشتنی زندگی می کند و انسان بدبخت که از دیگران متنفر است در دنیایی بد و تنفرآمیز می گذراند. دنیای اطراف شما نشان دهنده خود شما است.


تاکنون هیچ فردی با توانایی ها و خصوصیت های شما در دنیا وجود نداشته، بنابراین به خودتان افتخار کنید که خاص هستید و تلاش کنید اثر خوبی از خودتان برجای بگذارید.


چنانچه تنها به فکر سود و ضرر خودتان نباشید دنیایی از فرصت های بی مانند به دست می آورید.


هنگامی که فردی از شما انتقادهای غیر حقیقی نموده یا سرنوشت بدی را برای شما پیش بینی می کند، در مورد شما حرف نمی زند بلکه درون خودش را برای شما آشکار نموده است.


غمگین ترین افراد جهان کسانی هستند که همیشه نگرانند دیگران چه فکری درباره شان می کنند.


ناراحت نباشید که دیگران فکر می کنند هدف های شما دست نیافتنی و غیرمنطقی به چشم می آید. بیشتر وقتها ایده های رویایی آن چیزهایی هستند که دنیایی را به تعجب وامی دارند.


با خودتان روراست باشید، هیچ وقت خودتان را برای کارهایی که انجام داده اید و حس خوبی به آنها نداشته اید سرزنش نکنید.


چیزی که می تواند تغییرات مهم به وجود آورد کاری نیست که شما بعضی وقتها انجام می دهید، بلکه کارهایی که مطابق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر به وجود آورید.


اعمال خوب انجام دهید و حس خوبی داشته باشید، اعمال بد انجام دهید و حس بدی داشته باشید، این یک قانون راحت زندگی است.