متن و سخنان بسیار زیبا و با معنی در مورد آینده روشن و آینده نگری را با چند عکس نوشته خاص در مورد روزهای آینده در این بخش سایت آریا مگ ارائه کرده ایم.

متن و جملات زیبا در مورد آینده و آینده نگری

«آینده امروز شروع می‌شود و نه فردا»

پاپ ژان پل دوم


«شما نمی‌توانید نقاط مختلف زندگی خود را با نگاه کردن رو به جلو به یکدیگر متصل نمایید، این نقاط فقط وقتی از آن‌ها گذر کردید و در پشت سر شما به یکدیگر متصل می‌شوند. پس باید به مسئله‌ای اطمینان کرده و امیدوار باشید در هر نقطه به گونه‌ای عمل خواهید کرد که به آینده و گذشته به درستی متصل گردد. این مسئله می‌تواند، جسارت، سرنوشت، کارما یا هر چیز دیگری باشد. این رویکرد هرگز من را سر افکنده نکرد و تمام تفاوت‌های موجود در زندگی‌ام از همین طریق پدید آمدند»

استیو جابز


«گذشته درس، حال هدیه و آینده انگیزه‌ای برای شما است»

ناشناس


«اگر امید به آینده وجود داشته باشد، به معنای واقعی کلمه در زمان حال قدرت وجود دارد»

زیگ زیگلار


متن آینده روشن و جملات با معنی درباره آینده نگری

«آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رؤیاهای خود اعتقاد دارند»

النور روزولت


سخن بزرگان در مورد آینده نگری

«تنها به این دلیل که گذشته مطابق با آنچه خواسته‌اید پیش نرفته است به این معنا نیست که آینده شما نمی‌تواند بهتر از آنچه تصور می‌کنید باشد»

ناشناس


گذشته قابل تغییر نیست. آینده هنوز در قدرت شماست

مری پیکفورد


«تنها به این دلیل که گذشته مطابق با آنچه خواسته‌اید پیش نرفته است به این معنا نیست که آینده شما نمی‌تواند بهتر از آنچه تصور می‌کنید باشد»

ناشناس


متن آینده روشن و جملات با معنی درباره آینده نگری

«آینده شما به اندازه ایمان شما روشن است»

ناشناس


گذشته قابل تغییر نیست. آینده هنوز در قدرت شماست

مری پیکفورد


ارنست همینگوی زمانی که مشغول نوشتنِ پیرمرد و دریا بوده است ، بارها بَدحال شده و بعد از انتقالَش به بیمارستان ، پزشکان علت را دریازدگی تشخیص داده اند ، در حالی که او در زمانِ نوشتن آن رُمان کیلومترها از دریا فاصله داشته است…
لحظه به لحظه ی زندگی ما حاصل تفکر در دنیایی ست که در آن غرق شده ایم درست یا غلط حال و آینده ی ما نتیجه ی افکار و اعمال دیروزِ ماست….


متن آینده روشن و جملات با معنی درباره آینده نگری

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست

زندگی، آبتنی کردن در این رود است


جملات زیبا در مورد آینده

بعد نومیدی

بسی امیدهاست

از پس ظلمت،

دو صد خورشیدهاست


«اگر نمی‌توانیم از آینده پرده برداریم، حال بزرگ‌ترین مراقب ما خواهد بود»

ناشناس


«خوشبختی چیزی نیست که آن را برای آینده به تعویق بیندازید؛ بلکه چیزی است که برای زمان حال طراحی می‌کنید»

جیم ران


«اگر نمی‌توانیم از آینده پرده برداریم، حال بزرگ‌ترین مراقب ما خواهد بود»

ناشناس


متن آینده روشن و جملات با معنی درباره آینده نگری

«آموزش و پرورش گذرنامه‌ای برای آینده است، زیرا فردا متعلق به افرادی است که برای امروز آماده می‌شوند».

مالکوم ایکس


«امروز زندگی خود را تغییر دهید. در مورد آینده قمار نکنید، امروز بدون هیچ تأخیری اقدام کنید»

سیمون دوبووار


«گذشته را رها کرده و به سراغ آینده بروید»

ناشناس


متن آموزنده درباره آینده

«ریاضی ها صرفا طریق دیگر برای پیش گویی آینده میباشد»

رالف آبراهام


«امروز نمی‌توانید از مسئولیت فردا فرار کنید»

آبراهام لینکلن


«کسی که می‌خواهد آینده‌اش بهتر از زمان حال باشد، باید برای آنچه می‌خواهد سخت تلاش کند»


«تنها به این دلیل که گذشته مطابق با آنچه خواسته‌اید پیش نرفته است به این معنا نیست که آینده شما نمی‌تواند بهتر از آنچه تصور می‌کنید باشد»

ناشناس


متن آینده روشن و جملات با معنی درباره آینده نگری

«اذن ندهید سایه‌های قبلی، آینده شما‌را بدون نور نماید»

ناشناس


«مدام به حافظه داشته باشید که آینده ۱ روز (day) در ۱ مجال فرا می رسد»

دن آچسون


نفس باد صبا

مُشک فشان خواهد شد

عالم پیر

دگر باره جوان خواهد شد


گذشته، گذشته است و آینده نیست

میان دو نابود، پاینده چیست؟

گذشته اگر خوب اگر بد، گذشت

وز آینده کس نیز واقف نگشت

گذشته به چنگ تو ناید دگر

وز آینده ات نیز نبود خبر.


«در صورتی می خواهید آینده را تعریف‌و‌تمجید نمائید قبل را مطالعه نمایید»

کونفوسیوس