گلچین جملات زیبا در مورد امید، امیدواری و امید داشتن به زندگی و آینده به همراه عکس نوشته را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و عکس نوشته امید داشتن

هر صبح…

قاصدک های امید را

رهسپار آسمان آرزوهایت کن

بی تردید هر یک

زمانی که باید به مقصد

خواهند رسید…


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم…
کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند…

برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم…

با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند…


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

عکس پروفایل امیدواری

درها برای کسانی گشوده

می شوند که

جسارت درزدن داشته باشند.

جسارت داشته باش

با امید با عشق بامحبت

با تلاش در بزن

حتما درها گشوده خواهند

شد به سوی روشنایی…


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

یادمان باشد که؛

کوچکترین امید دادن به کسی،

شاید بزرگترین معجزه ها را ایجاد کند

پس مهربانی رادریغ نکنیم…


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

جملات امید داشتن به زندگی و آینده

امیدواری، یعنی توانایی دیدن نور و روشنایی از پسِ تاریکی‌ها

دزموند توتو


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم…


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …


متن زیبا درباره امیدواری به آینده با عکس پروفایل امید داشتن به آینده

اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينیم
پس من می توانم بهترین باشم.


سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!

کاری برای انجام دادن،

کسی برای دوست داشتن،

و امید به فردای بهتر…