استیو جابز، نابغه و روشن فکر معروف آمریکایی و موسس شرکت اپل است. در این بخش جملات ناب تاثیرگذار و زیبای استیو جابز در مورد مدیریت و زندگی را آماده کرده ایم.

جملات و سخنان ناب استیو جابز

بیش از همیشــه بــه مشتریان خود نزدیک شو

بــه قدری نزدیک کــه بــه آن ها بگویی بــه چیزی نیاز دارند

پیش از اینکــه خودشان متوجــه آن شوند.


جملات ناب استیو جابز و سخنان تاثیرگذار و ارزشمند استیو جابز برای کپشن

شجاع باشید و از شهود و ندای درون خود پیروی کنید. آن‌ها همین الان هم به خوبی می‌دانند که شما واقعاً می‌خواهید به چه فردی تبدیل شوید.


اغلب افراد در مورد آنچه در یک سال می‌توان انجام داد غلو و اغراق می‌کنند و آنچه در ده سال می‌توان انجام داد، ‌دست کم می‌گیرند.


جملات ناب استیو جابز و سخنان تاثیرگذار و ارزشمند استیو جابز برای کپشن

افرادی کــه آنقدر دیوانــه هستند کــه فکر می کنند

می توانند دنیا را تغییر دهند

کسانی هستند کــه واقعاً این کار را می کنند.


جملات ناب استیو جابز خالق اپل

اجازه ندهید صدای افکار و اعتقادات دیگران صدای ندای درون شما را در خود غرق کند.


هیچ گاه خود را با هیچ کس دیگری در این دنیا مقایسه نکنید. در غیر این صورت به خودتان توهین کرده اید.


جملات ناب استیو جابز و سخنان تاثیرگذار و ارزشمند استیو جابز برای کپشن

متن های خواندنی از سخنان استیو جابز

مرگ احتمالا بــهترین اختراع زندگی است چرا کــه عامل تغییر است.

مرگ کــهنــه ها را دور می ریزد تا جا برای تازه ها باز شود.


زمان شما محدود است، پس این زمان محدود را با زندگی بر اساس اعتقادات و نگرش دیگران هدر ندهید.