در این بخش مجموعه ای از جملات پندآموز و زیبای فیلسوف بزرگ یونانی سقراط را اماده کرده ایم.

سخنان زیبای سقراط

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.


فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.


مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.


لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.


هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.


تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.


دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.


هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.


از مرگ نترسید که تلخی آن . از ترس از آن است


سخنان سقراط ( جملات آموزنده و زیبا از فیلسوف بزرگ یونانی)

اگر به ما ظلمی روا شد نیز نباید آن را با ظلم دیگری پاسخ دهیم چراکه به رغم آنچه مردم می پندارند این کار برخلاف عدالت است


شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.


تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.


اگر خاموش باشی تا دیگران به‌سخنت آورند بهتر از این است که در حال سخن‌گفتن دیگران خاموشت کنند.


نزدیک ترین چیزها مرگ، و دورترین چیزها آرزو است.


ازدواج کنید،اگر زن خوبی نصیبتان شد خوشبخت می‌شوید و اگر زن بد‌اخلاقی نصیبتان شد فیلسوف می‌شوید.


خدمت خود را بی آنکه در ازای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.


با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری.


خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.


من جزء یک چیز، چیزی نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.


هیچ کس از قلب شما نزدیکتر به خودتان نیست، بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خو د نمی پذیرد اجتناب نمایید.


برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر نکن.زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تورا دشمن خود می داند.


پیش تمام دشمنان به نزدیک ترین دشمن خود که زبان است، توجه داشته باش.


دلبستگی انسان به زندگی نیست، به خوبی آن است.


زیبایی بدون عفت و فضیلت چون گلی خوش رنگ ولی بی عطر است.


داروی خشم خاموشی است.


لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن،تأمل به هنگام گفتن، بصیرت به هنگام رسیدگی و بی طرفی به هنگام قضاوت است.