عکس های عاشقانه ويژه غمگین دختر بدون نوشته و متن را به همراه جملات دخترونه احساسی برای بیو در این بخش آماده کرده ایم.

عکس دختر عاشقانه بدون متن با جملات احساسی

گل ها حقیقی ترین زبان عشق هستند.


از شکست نترسید
امتحان کنید!


Error : Bio unavailable

خطا : بیو قابل دسترس نیست


خود بودن
زیباترین چیزی است که می توانید باشید.


من می دانم که من عالی هستم
پس به نظر شما اهمیتی نمی دهم … !!

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

One of the most pleasant sounds in the world is a girl’s laughter

یکی از خوشایندترین صداها در جهان خنده دخترانه است.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

قلب یک دختر بزرگ است
موهای او بلند است
و لبخندش بزرگ است
چون اسرار زیادی در آن ها نگه می دارد.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

دختر بودن سخت است
اما هنوز دختر بودن بسیار شگفت انگیز است.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

دختران می توانند هر کاری که پسران می توانند انجام دهند
فقط خیلی بهتر.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

هرگز مرا با هیچ دختر دیگری مقایسه نکنید
چون من یک میلیون در یک کشور هستم.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

A girl doesn’t need anyone
who doesn’t need her

یک دختر به کسی که به او احتیاج ندارد
نیاز ندارد.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

عکس عاشقانه و غمگین از دختر تنها با متن های دخترونه احساسی

قانون شماره یک برای هر خانم
با کلاس بمان.