در این بخش جملات انگیزشی برای افرادی که قصد ترک اعتیاد را دارند ارائه کرده ایم. اگر می خواهید از دام اعتیاد رها شوید بهتر است از همین امروز شروع کنید و با خواندن های جملات تاثیرگذار سعی کنید که به خود انگیزه بدهید و مواد افیونی را کنار بگذارید.

جملات انگیزشی برای ترک اعتیاد

ترک اعتیاد، هستی بخشیدن به زندگی و آینده ای است که نابودی آن قطعی بوده است. حال می توان امید داشت به شروعی دوباره و چشیدن طعم واقعی زندگی.


از دست دادن عزیزان و اطرافیان در نتیجه ی اعتیاد سنگین ترین تاوانی است که هر شخص میپردازد. پس چه خوب است که با ترک اعتیاد درست و به موقع سعی در بازگرداندن این عزیزان و هر آنچه از دست داده اید داشته باشید.


ترک اعتیاد نویدی دوباره برای شروعی شیرین است.


جملات انگیزشی و مثبت برای ترک اعتیاد کوتاه و تاثیرگذار

ترک اعتیاد قطره های آب پای گلی است که پژمرده و بی روح شده و به توجه و رسیدگی نیاز دارد.


ترک اعتیاد کمک به بازیابی زندگی و شخصیت از دست رفته ی فرد است.


در گیر و دار اعتیار آخرین دستورالعمل که از جانب گورکنان دیار مردگان متحرک صادر خواهد شد، چیزی جز دفن زندگی و جوانی نخواهد بود.


جملات انگیزشی و مثبت برای ترک اعتیاد کوتاه و تاثیرگذار

اگر بخواهیم تفسیر ساده ای از مرگ در یک کلمه بیان کنیم، آن کلمه چیزی جز اعتیاد نخواهد بود.


متن کوتاه تاثیرگذار برای ترک مواد

اعتیاد در زندگی بهای سنگینی دارد و آن چیزی جز باختن و نابودی زندگی نخواهد بود.


اعتیاد آسان ترین روش تبدیل هستی به نیستی و زندگی به مرگ است.


جملات انگیزشی و مثبت برای ترک اعتیاد کوتاه و تاثیرگذار

با وجود اعتیاد زندگی رنگ می بازد. خاکستری می شود و هیچ چیز جز سردی و بی روحی لمس نخواهد شد. پس اگر از این همه تاریکی و نگون بختی خسته شده اید، دمی به ترک اعتیاد بیاندیشید. عملی کردن فرایند ترک اعتیاد می تواند رنگ و بویی دوباره به زندگی بخشیده و نوید بخش شروعی دیگر باشد.


جملات انگیزشی برای رها کردن مواد

اگر دوست دارید زندگی و خوشبختی خود و خانوادتان را در لجن زار اعتیاد غوطه ور کنید، این عمل را ادامه بدهید. اما اگر دیگر از زندگی در لجن زار بلا ها و سختی ها خسته شده اید، ترک اعتیاد در انتظار شما است. اراده ای می طلبد و عزم راسخ. فقط این را بدان که برای رهایی از منجلاب حوادث هیچ وقت دیر نیست.


جملات انگیزشی و مثبت برای ترک اعتیاد کوتاه و تاثیرگذار

زندگی خیلی با ارزش است. فرصتی است که تنها یک بار به هر کس داده می شود و اعتیاد آتشی در خرمن طلاگون زندگی است. پس کنارش بگذار تا دامن گیرت نشده است.


اعتیاد سرآغاز همراهی و هم قدم شدن با مرگ است. هر چه مسیر بیشتری را با او طی کنی، بیشتر تو را به کام خود خواهد کشید. پس تا دیرتر نشده زنجیره ی این سفر را قطع کن و همراهی با مرگ را به پایان برسان.


گل شکوفه های باغ زندگی بسیار لطیف تر از آن هستند که طوفان اعتیاد را تاب بیاورند.
حیف نیست فدا کردن و پژمردن باغ زندگی…
بیایید به حرمت زیبایی های زندگی آغوش به ترک اعتیاد بگشایید.


پرودگار جهانیان کلیه چیزهای لازم برای سلامتی و شادی و موفقیت رو در وجود من و همه انسانها قرار داده
پس از آن‌ها استفاده خواهم کرد


هیچوقت قرص‌هایی که حال آدم را خوب می‌کنند ،
جایِ خوب‌هایی که دل آدم را قرص می‌کنند ،نمی‌گیرند


آزادی بزرگترین هدیه ای است
که یک انسان میتواندبه خودش بدهد
آزادی از ترسهای بی مورد آینده،
آزادی از قضاوتهای دیگران،
آزادی از حسرت گذشته،
و آزادی از عقاید نادرست.


جملات انگیزشی و مثبت برای ترک اعتیاد کوتاه و تاثیرگذار

امروز با رهایی از اعتیاد،
آینده را در دستانم خواهم گذاشت
برای رهایی از قفس باید با تمام وجود بال زد
امروز فرصت شما برای رهایی از زندان ذهن مهیا شده


پیپ ، قلیان فیلتردار ، فرقی نمی کند ، سیگار و محصولات دخانی با هرشکلی سرطان زاست.


به این جمله فکر کن.
همه معتادها روز اول فکر می‌کردند با بقیه متفاوتند و اصلاً معتاد نمی‌شوند.