سخنان و جملات زیبای آموزنده درباره انسانیت و مهربانی را با تعدادی عکس نوشته ارائه کرده ایم.

سخنان زیبا و عکس نوشته درباره انسانیت

انسان بودن زیاد سخت نیست
کافی ست مهربانی کنی
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی
را نرنجاند، همین انسانیت است!
وقتی برای همه خیر بخواهی
همین انسانیت است . . .!


از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت
“ویکتور هوگو”


یکی از معدود آدمایی که
واژه‌ انسانیت برازندشونه
کسایی هستن که می دونن ممکنه
محبت شون جبران نشه
ولی بازم محبت می کنن


جهان، تنها یک مرز دارد، و آن هم انسانیت است! تفاوت های ما با یکدیگر، در مقایسه با انسانیتی که در حق یکدیگر می کنیم، بسیار ناچیز است.

“نادیا مراد”


سخنان بزرگان در مورد انسانیت و مهربانی با عکس نوشته زیبای انسانیت

همدلی، انسانیت و حمایت از یکدیگر، بسیار مهم تر از منافع مالی و رشد است…

“اریک یوآن”


متن زیبا در مورد مهربانی

به عقیده من، بهترین نوع انسانیت، تمرین شفقت و همدلی است؛ اینکه خود را با راه رفتن با کفش های کسانی به چالش بکشیم، که درد و رنجشان آنقدر با درد و رنج ما متفاوت است که گاهی غیر قابل درک می نماید.
“سارا مک براید”


سخنان بزرگان در مورد انسانیت و مهربانی با عکس نوشته زیبای انسانیت

هرگز نمی توان بدون پیشرفت افراد، جهان بهتری ساخت. بدین منظور، هر یک از ما باید بر روی پیشرفت فردی خود کار کنیم و همزمان، مسئولیت انسانی خود را در قبال یکدیگر، بپذیریم. بخشی از وظیفه ما این است که به افرادی که ما نیاز دارند، کمک نماییم.

“ماری کوری”


سخنان بزرگان در مورد انسانیت و مهربانی با عکس نوشته زیبای انسانیت

نفرت، می تواند خرد و وجدان انسان را از بین ببرد؛ ذهنیت دشمنی، می تواند روح یک ملت را مسموم کند، مبارزات وحشیانه بین مرگ و زندگی را بر انگیزد، تحمل و انسانیت یک جامعه را از میان ببرد، و راه ملت به سوی آزادی و دموکراسی را مسدود کند.

“لیو شیائوبو”


سخنان خاص و زیبا در مورد انسان بودن

نباید باورت را به انسانیت از دست بدهی؛ انسانیت، همچون اقیانوسی است که حتی اگر چند قطره آلوده به درون آن بریزد، باز هم همه اقیانوس آلوده نخواهد شد.
“ماهاتما گاندی”


سخنان بزرگان در مورد انسانیت و مهربانی با عکس نوشته زیبای انسانیت

هیچ چیز در زمین، مقدس تر از انسانیت نیست.
“والتر سوج لندر”


هر روز، برای ما یک غافلگیری همراه دارد؛ اما فقط وقتی انتظار آن را داشته باشیم، قادر به دیدنش هستیم. بیایید از دریافت این غافلگیری ها نترسیم؛ چه به صورت اندوه باشند، و چه به صورت لذت! هر چه که باشند، فضایی را در قلب مان برای خوشامدگویی به دوستان جدید و انسانیت بیشتر ایجاد می کنند.
“هنری نوون”


عشق و شفقت، لطف نیستند؛ بلکه لازمه انسانیت اند. انسانیت بدون این دو وجود نخواهد داشت.
“دالای لاما”