در این بخش جملات تمام شدن رابطه و متن های غم انگیز جدایی و تنهایی پس از رابطه و ازدواج را گردآوری کرده ایم.

جملات و متن های تمام شدن رابطه و ازدواج

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد…

فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد…

فقط رفت…

فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت:

راحت شدم…


جملات تمام شدن رابطه و متن های غمگین جدایی پایان رابطه و ازدواج

من اینجا منتظرت هستم

با یک استکان چای داغ

طاقت من کم است

تا چای سرد نشده برگرد

تا قلبم هنوز می‌تپد

دستم را بگیر…!


جملات غم انگیز تنهایی و اتمام رابطه

تلخ‌تر از خود جدایی‌ها…

آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند،

که چیزی بینشان نبوده…

که هیچ اتفاقی نیفتاده…

که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند…


جملات تمام شدن رابطه و متن های غمگین جدایی پایان رابطه و ازدواج

او رفت؛

اما ماندنی‌ترین شد…


روزها

عقربه می‌شوند

بیهوده دور خود می‌گردند

و پستچی‌ها

هیچ وقت دراین خانه را نمی‌زنند.

این طورکه نمی‌شود؛

باید خودم بیایم

سراغت را ازماه بگیرم


آن روز که تو رفتی

از آن سو

و من هم از این سمت،

دنیا به دو پاره شد

به سویی و به سمتی


جملات تمام شدن رابطه و متن های غمگین جدایی پایان رابطه و ازدواج

متن غم انگیز در مورد طلاق و پایان رابطه

در هر رابطه ای
یکی می رود، یکی می میرد
تو همیشه فدای سرم شدی
چقدر نفهمیدی
لبخند من روزهای آخرت بود….


من اینجا منتظرت هستم
با یک استکان چای داغ
طاقت من کم است
تا چای سرد نشده برگرد
تا قلبم هنوز می‌تپد
دستم را بگیر . . !


گفتی فراموش کردن کار ساده ای ست
تو فراموش کن
من
این ‘ساده’ ها را بلد نیستم


جملات تمام شدن رابطه و متن های غمگین جدایی پایان رابطه و ازدواج

روزها

عقربه می‌شوند

بیهوده دور خود می‌گردند

و پستچی‌ها

هیچ وقت دراین خانه را نمی‌زنند.

این طورکه نمی‌شود؛

باید خودم بیایم

سراغت را ازماه بگیرم


جملات خاص درباره تنهایی پس از جدایی

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ…

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ می‌خوﺍﻫﺪ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ…

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ‌ﺍﯼ!


جملات تمام شدن رابطه و متن های غمگین جدایی پایان رابطه و ازدواج

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود

چه بیقرار بودی زودتر بروی

از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی…

من سوگوار نبودنت نیستم !!

من شرمسار این همه تحملم …


امسال دو بار یخ زدم

یک بار با آمدن زمستان

باری هم از رفتن تو