در این بخش جملات و بهترین سخنان در مورد تحربه و به دست آوردن آن را با عکس نوشته های زیبا ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان کسب تجربه

دانشمند کسی است که از بررسی ها و تجربه های خود، حدس ها و قیاس هایی [ =سنجش ] بدست آورد که دارای روابط همیشگی و ثابت از نظر فنون (حوادث حسی) باشند.

آندره موروا


تجربه، معلم همه چیز است
“ژولیوس سزار”


مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود!


عشق تجربه ای بسیار قشنگ است که همه انسان ها در آرزوی تجربه کردن آن هستند و هدیه ای بزرگ است که زندگی به شما میدهد.


جملات درباره تجربه کردن

تجربه به ما کمک می کند که با اطمینان خاطر اقدام به اشتباه کنیم.
دیوید فینچر


ما از کشف و چاوش دست بر نمی داریم
و در نهایت در جایی که شروع کرده ایم
به کارمان پایان می دهیم
و جایی را که در آن هستیم برای اولین بار می شناسیم.
تی اس الویت


هیچ وقت نمی دانی زندگی چه شکلی است؛

تا وقتی که آن را زندگی کرده باشی.

مریلین مونرو


جملات درباره تجربه کردن

هیچ چیز کاملا تصادفی اتفاق نمی افتد.

بلکه مسئلۀ افزایش اطلاعات و تجربه است.
جوناس سالک


اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلکه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل


سخنان زیبا در مورد تجربه

هرچه چیزی را بیشتر اندازه‌گیری کنید و مقادیر کمّی آن را روشن کنید، در مورد آن، خودآگاه‌تر و هوشیارتر می‌شوید و هرچه خودآگاه‌تر شوید، آن تجربه‌ی احساسی را بهتر و خوشایندتر می‌کنید.

آنتونی رابینز


گاهی اوقات تنها راه برای یافتن خودتان
این است که کاملا گم شوید.
کلی المور


جملات درباره تجربه کردن

آدما نیاز دارن یه دوره هایی
تنهایی رو توی زندگیشون تجربه کنن
اما بهتر می شه اگه به اینم فکر کنن که
یه روزی قراره این دوره ها تموم بشن…


اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.


خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

فرناندو پسوآ


شما فقط یک بار زندگی می کنید و
اگر آن را درست انجام دهید،
همان یک بار کافی است…
مای وست


به تجربه در زندگی دریافته‌ام که برای یک‌یک تلاش‌ها و دردسر‌های کوچک، پاداش‌هایی بسیار بزرگ در راه است.

آنتونی رابینز


هرکه تجربه اش فراوان باشد ، عقلش زیاد می شود.

امام حسین (ع)


ما اسیر قصه های ذهنِ خویشیم
آنچه زندگی ما را به تنگنا می افکند، واقعی نیست
بلکه از جنسِ قصه است؛ قصه ای ذهنی
رهایی از قصه های ذهن،
تجربه ی قدرتِ بی منتهای درون،
و تجربه بی کرانگیست . . .
متن عطیه چک نژادیان…


جملات درباره تجربه کردن

شما فقط یک بار زندگی می کنید و
اگر آن را درست انجام دهید،
همان یک بار کافی است
مای وست


عشق
مانند هر چیز دیگری در زندگی
باید یک کشف، یک ماجراجویی باشد
و مانند بیشتر ماجراها شما نمی دانید که آن را دارید
تا زمانی که در وسط آن قرار بگیرید…
بوکچیانری


هرچه چیزی را بیشتر اندازه‌گیری کنید و مقادیر کمّی آن را روشن کنید، در مورد آن، خودآگاه‌تر و هوشیارتر می‌شوید و هرچه خودآگاه‌تر شوید، آن تجربه‌ی احساسی را بهتر و خوشایندتر می‌کنید.

آنتونی رابینز


عشق
مانند هر چیز دیگری در زندگی
باید یک کشف، یک ماجراجویی باشد
و مانند بیشتر ماجراها شما نمی دانید که آن را دارید
تا زمانی که در وسط آن قرار بگیرید…
بوکچیانری


مسافرت، در جوانی، بخشی از کسب معلومات است؛ در پیری، بخشی از تجربه است….


به تجربه در زندگی دریافته‌ام که برای یک‌یک تلاش‌ها و دردسر‌های کوچک، پاداش‌هایی بسیار بزرگ در راه است.

آنتونی رابینز


خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

فرناندو پسوآ