جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

در این قسمت جمله های بسیار زیبای عاشقانه با مفاهیم احسایسی و رمانتیک برای عشق و همسر را آماده کرده ایم و می توانید در مناسبت های خاص برای عشق خود ارسال کنید.

جملات زیبای عاشقانه و احساسی

دو چشم آبی ات را میپرستم / لبا ن عنابی ات را میپرستم
برای من تو بی تابی مکن یار / که من شادابی ات را میپرستم…

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی
یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .


    گل نشکفته در باغ امیدم / ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی / به قلبم غصه و غم را چشیدم . . .


    سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی
سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم


متن ادبی عاشقانه برای عشق

    دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم


جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

 هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت به سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند
چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .


جمله کوتاه برای عشق

    پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست / از بس که گره زد به گره حوصله ها را
یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله ها را . . .


جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند
چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو. . . !


جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .


جملات عاشقانه رمانتیک برای عشق

    تنهایی را ترجیح میدهم
به تن هایی که روحشان با دیگریست . . .


جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !


 مرا آن دیده ی تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
به جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

مطالب مشابه به این مطلب