در این قسمت جمله های بسیار زیبای عاشقانه با مفاهیم احسایسی و رمانتیک برای عشق و همسر را آماده کرده ایم و می توانید در مناسبت های خاص برای عشق خود ارسال کنید.

جملات زیبای عاشقانه و احساسی

دو چشم آبی ات را میپرستم / لبا ن عنابی ات را میپرستم
برای من تو بی تابی مکن یار / که من شادابی ات را میپرستم…

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی
یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .


    گل نشکفته در باغ امیدم / ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی / به قلبم غصه و غم را چشیدم . . .


    سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی
سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم


متن ادبی عاشقانه برای عشق

    دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم


مبتلایم کرده‌ای!

درمان نمی‌خواهم، که عشق

بی‌گمان شیرین‌ترین بیماریِ دورانِ ماست

فرشاد کولیوند

جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

 هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت به سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند
چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .


جمله کوتاه برای عشق

    پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست / از بس که گره زد به گره حوصله ها را
یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله ها را . . .


جهان در دیده‌ی من محو و تاریک

تو از من دور و من با مرگ نزدیک

رهی معیری

جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند
چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو. . . !


عشق یعنی

در میان غصه‌های زندگی

یک نفر باشد که آرامت کند..

علیرضا عباس زاده


کِی زِسرم برون شود

یک نفس آرزوی تو

مولانا

جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .


جملات عاشقانه رمانتیک برای عشق

    تنهایی را ترجیح میدهم
به تن هایی که روحشان با دیگریست . . .


جمله های زیبای عاشقانه با مفاهیم احساسی و رمانتیک برای عشق

    زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !


 مرا آن دیده ی تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
به جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .