مجموعه متن و جملات تبریک روز مهندس به استاد را در این بخش مجله آریا قرار داده ایم.

متن کوتاه و بلند تبریک روز مهندس به استاد

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد
آنان یا راهی را خواهند یافت
یا راهی را خواهند ساخت
یا در کل منکر هر راهی میشوند
روز مهندس بر شما استاد عزیزم مبارک


مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت است
فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند
تنها یک مهندس است که به همه چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند
در نگاه یک مهندس هیچ چیز نمی‌تواند خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد
یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می‌بیند
این روز را به تمام مهندسان زحمتکش علی الخصوص شما استاد گرامی تبریک می‌گویم.


مهندسی، هنر رسیدن به یک راه حل خوب است.
روز مهندس بر شما استاد عزیز مبارک.


مهندس واقعی کسی است که با فکر و اندیشه طراحی می کند.
روز مهندس مبارک.


جملات زیبای تبریک روز مهندس به استادم

رشته ی مهندسی ذهن انسان را تحریک می کند تا یک سازنده باشد
امیدوارم زندگی خود را نیز به زیباترین شکل بسازید.
روزتان مبارک استاد مهندس عزیز.


متن تبریک روز مهندس به استاد با جملات کوتاه و بلند رسمی و صمیمانه

مهندسان رویاها را به واقعیت تبدیل می کنند.
روز مهندس بر شما استاد گرامی مبارک.


مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه.
روزت مبارک استاد مهندس.


سعی کنید هر موفقیتی کسب می کنید از آن لذت ببرید ولی به آن راضی نشوید.

روز مهندس بر شما مبارک.


روز مهندس بر تمامی مهندسین و مغز‌های پیشرفت و فناوری ایران به خصوص استاد عزیزم مبارک.


مهندسان عمران: ما دنیا را می سازیم.

مهندسان کامپیوتر: ما دنیای جادویی می سازیم.

مهندسان برق و الکترونیک: ما دنیا را بهم متصل می کنیم.

مهندسان مکانیک: ما دنیا را به حرکت وا می داریم.

روز مهندس بر همه مهندسان به خصوص شما استاد گرامی مبارک


کار علم دانستن صرف است و کار مهندس عملی کردن آن دانسته ها

روز مهندس بر شما استاد گرامی مبارک.


روز مهندس به یاد همه مهندسینی است که سختی‌ها و مشقت‌های رسیدن به این جایگاه را لمس کرده اند را تبریک می‌گویم.

روز مهندس بر استاد عزیزم مبارک


از پستی و بلندی مترس و از گرما و سرما آزرده مشو.

نه از کوه‌های بلند هراس داشته باش نه از دره‌های ژرف.

گنج را در اعماق زمین خواهد کاوید و

بر بلندای آسمان دست خواهد یافت.

او امروز به فردا و فردا به فرداها می‌اندیشد.

اگر فرمان زندگی در دست اوست

چشم‌هایت را روی هم بگذار و دمی بیاسای.

به او اعتماد کن.

او مهندس است.

روز مهندس بر شما استاد گرامی مبارک.


فارغ از مدرک تحصیلی

اگر پلی ساخته اید

برای عبور از افکار منفی شما یک مهندس هستید.

روز مهندس برشما استاد عزیز مبارک.