در این مطلب سایت آریامگ جملات زیبای مهاتما گاندی رهبر فقید هندوستان را در مورد انسانیت با جملات با معنی و خاص ارائه کرده ایم.

سخنان و متن انسایت از مهاتما گاندی

بزرگ ترین توانایی ما به عنوان انسان تغییر جهان نیست بلکه تغییر خود ماست.


هیچ چیزی مانند نگرانی نیست که بدن را از بین ببرد.


همیشه هدف خود را پاک کردن افکار خود قرار دهید و همه چیز خوب خواهد بود.


سخنان مهاتما گاندی در مورد انسانیت

هر کسی باید آرامش را درون خود پیدا کند.


انسان نتیجه ی افکارش است،
آنچه او فکر می کند همان می شود.


خوشبختی وقتی است که آنچه فکر می کنید،
آنچه می گویید و آنچه انجام می دهید با هم هماهنگ باشند.


این سلامتی است که ثروت واقعی است و نه تکه های طلا و نقره


سخنان مهاتما گاندی در مورد انسانیت

هر کاری که می کنید ممکن است برای شما ناچیز به نظر برسد
اما مهم ترین کار این است که آن را انجام دهید.


افتخار در تلاش برای رسیدن به هدف است و نه رسیدن به آن


جملات زیبا از مهاتما گاندی

کار های شما اولویت های شما را نشان می دهند.


تفاوت بین آنچه ما انجام می دهیم
و آنچه ما قادر به انجام آن هستیم برای حل بیشتر مشکلات جهان کافی است.


سخنان مهاتما گاندی در مورد انسانیت

به شیوه ای زندگی کن انگار فردا می میری
به شیوه ای یاد بگیر انگار تا ابد زنده خواهی بود.


ضعیف ها هرگز نمی توانند ببخشند،
بخشش نشانه قدرت است.


بزرگ ترین توانایی ما به عنوان انسان تغییر دادن جهان نیست
بلکه تغییر خودمان است.


سخنان مهاتما گاندی در مورد انسانیت

زندگی زیباتر از آن است که با عجله بگذرانیمش.


نباید ایمان خود به انسانیت و بشریت را از دست بدهید،
بشریت یک اقیانوس است،
اگر چند قطره از اقیانوس آلوده شود اقیانوس آلوده نخواهد شد.