در این قسمت آریا مگ سخنان و جملات آموزنده یوهان گوته فیلسوف، نویسنده، ادیب و سیاست مدار معروف آلمانی را ارائه کرده ایم.

سخنان و جملات زیبای یوهان گوته

دو چیز است که بچه ها می بایست از والدینشان به ارث برند: ریشه و بالا


جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد .


لحظه ای که شخصی مصمم به کاری می شود امدادهای غیبی به کمک او می آیند .


کسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست حاکم بر خود باشد.


ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.


هر کسی که راه می رود ، می تواند گم شود.


با داشتن اراده قوی صاحب همه چیز هستید.


سخنان یوهان گوته

انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند.


خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند .


مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند.


متن و سخنان آموزنده یوهان گوته

پیروزی و پیشرفت،مُلک بلامنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات باشند.گوته


مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .گوته


هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . گوته


زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.گوته


سخنان یوهان گوته

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند. گوته


آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .گوته


عقل دروجود ما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتراست که فکر را حاکم وجود خود قرار دهیم .گوته


حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم برای این است که نمی توانند حرف بزنند.گوته


مادر شاهکار طبیعت است.گوته


جملات زیبا یوهان گوته

هیچ‌چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه‌اش روح‌پرور نیست و هیچ‌چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری‌ که بچه‌هایش وی را احاطه کرده‌اند، بیدار نمی‌کند.گوته


نابغه در بند حدود و تعینات دیگران نیست.قانون او در وجود خود اوست یا همچون کوهی آتشفشان از درون می خروشد و کوهپاره ها را از پیش برمیاندازد و دهانهای برای فوران خود می سازد! فطرت وی قانون می گذارد و کار خود را به آن می سپارد.گوته


جوانی خود ، مستی بی شراب است .گوته


گاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد.گوته


تا راز “بمیر تا زنده شوی” را در نیابی ، میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود .گوته


سخنان یوهان گوته

زبان به ستایش آنکس میگشایم که در پی آتشی است تا خویشتن را پروانه وار بسوزاند.گوته


زیاده روی در گفتار برای زنان خیلی طیعی تر از راستگویی است.گوته


مرد عمل وجدان ندارد ، تنها مرد اندیشه است که با وجدان است .گوته


آنجا که نور بیشتر است سایه های سیاه تری می توان یافت .گوته


قله ها را مگر با پیمودن را ه های پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد.گوته


سخن گفتن یک نوع نیاز است ، ولی گوش دادن هنر است .گوته


اگر مردم زبان یکدیگر را میفهمیدند ، اختلاف از میان برداشته میشد.گوته


کسی که میخواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد ، پنهان کند .گوته


دوستی مثل اسناد کهنه است ،قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.گوته


خوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.گوته


برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین میپندارند که آزادند.گوته


روحی که زیبایی را میبیند گاهی تنها می ماند .گوته


بزرگترین مشکل ها جایی نهفته است که ما هرگز انتظارش را نداریم.گوته


اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست ، وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد.گوته