در این مطلب آریا مگ جملات ویژه عاشقانه فصل پاییز و منن های خاص و احساسی فصل خزان را آماده کرده ایم.

جملات و متن های ویژه عاشقانه فصل پاییز

برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست

خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست

هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل فصل قصه هاست


بیا اي همنشین سرد پاییز
به آواهای شب هایم درآمیز

بیا اي رنگ مهتاب بلورینتو شعری تازه درمن برانگیز


آنجا را نمی‌ دانم!

اما اینجا بی‌ تو، بدونِ آغوشت

خیابان به خیابان، برگ به برگ

پاییز به شدت دارد اتفاق می‌ افتد


جملات عاشقانه فصل پاییز

کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم

برگهای آرزوهایم، یکایک زرد می شد

آفتاب دیدگانم سرد می شد

آسمان سینه ام پر درد می شد

ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ می زد

اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد

وچه چه زیبا بود اگر پاییز بودم

وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم


طبیعی است

پاییز، جای تابستان را می گیرد

ولی قبول کن

هیچکس جای تو را نمی گیرد


جملات عاشقانه فصل پاییز

نفس هایم در تلاطم بی تو بودن

با لحظه های فراق آمیخته شدند

باران ها بی تو باریدند

گل ها بی تو شکوفه زدند

و من، درگیر میان باغ سیب

در هیاهوی پاییز برای همیشه گیر افتادم


جملات احساسی و عاشقانه فصل پاییز

همیشه که پاییز

فصل عاشق شدن

قدم زدن  و شعر خواندن نیست

گاهی هم فصلیست که می‌ شود

روی بعضی از خاطره‌ ها

مثل برگ‌ های ریخته شده‌ درخت

پا گذاشت و رفت


جملات عاشقانه فصل پاییز

تنهایی

مثل باران پاییزی

وسوسه قدم زدن است در خیابان

که می روی و باز می گردی

و تازه می فهمی

خیس شده ای تا مغز استخوان هایت


گوش کن …

صدای نفس های پاییز را میشنوی ؟

و این زیباترین فصل خدا می آید

غم و اندوهت را به برگ درختان آویزان کن

چند روز دیگر میریزند


جملات عاشقانه فصل پاییز

عاشق که باشی، پاییز که باشد

باران که ببارد انار که هیچ

سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد


جملات عاشقانه فصل پاییز

دوباره پاییز

اما نه ««فصل خزان»» زرد

دوباره پاییز

اما نه فصل اندوه و درد

دوباره پاییز

فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی …