مجموعه ای از جملات فاز سنگین در مورد سیگار با عکس نوشته های پروفایل غمگین در مورد سیگار را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن و جملات فاز سنگین سیگار

من بیهوده سوختم

درست مثل یک سیگار روشن

وسط لب های کسی که سیگاری نیست


چرا سیگار میکشی؟ آرومم میکنه چرا اون میاد دیگه نمیکشی؟ چون اون بیشتر آرومم میکنه


پسر که باشی
دلت هم که گرفته باشه
بی اختیار دلت یه جاده میخواد
سواره یا پیاده اش فرقی نمیکنه
مسیری خلوت و ساکت و دور از آدمای این دنیا
پسر که باشی دلت هم که گرفته باشه
دلت سیگار میخواد تا دود شی و از این شهر پرواز کنی
مهم نیست سیگارت از کدام برند باشه
و این مهم نبودن ، سرآغاز هر دلتنگیه…


متن فاز سنگین در مورد سیگار با عکس نوشته با موضوع سیگار کشیدن

مانند سیگار

مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی

نه مرا میکشد

نه خاموشم میکند

فراموش کرده که دارم می سوزم


جملات تیکه دار در مورد سیگار

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…


من به دنبال کس‍ی بودم که “دلسوزی” کند
همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است…


متن فاز سنگین در مورد سیگار با عکس نوشته با موضوع سیگار کشیدن

ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ

ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ

ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ

ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ

ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ !


کاش پشت پاکت سیگار
به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار
تصویر اعصاب های خراب
قبل از کشیدن سیگار را می گذاشتند…!


عکس پروفایل فاز سنگین سیگار

بوسه بر سیگار شب ها،رو به روی خانه ات
با لبانم به خیال تو خیانت می کنم…


متن فاز سنگین در مورد سیگار با عکس نوشته با موضوع سیگار کشیدن

آخرین چوب کبریت

تنها بهانه ای است برای نخ به نخ سیگار کشیدن


سیگار صبحگاهی

کام های تلخ تکراری

مدت هاست صبحانه

مرگ قر قره می کنم


خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم

هر تمام شدنی که مرگ نیست

گاهی میتوان کنار یک پنجره

سیگار به دست و منتظر پوسید


نمیخواهم مثل یک نخ سیگار بسوزی

میخواهم همیشه داشته باشم تو را مثل یک فندک یادگاری


متن فاز سنگین در مورد سیگار با عکس نوشته با موضوع سیگار کشیدن

مانند سیگار

مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی

نه مرا میکشد

نه خاموشم میکند

فراموش کرده که دارم می سوزم