جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی با متن های رمانتیک برای عشق و همسر

مجموعه ای از جملات شب بخیر عاشقانه و احساسی انگلیسی با متن های رمانتیک برای همسر و عشق زندگی را در این بخش مجله آریا آماده کرده ایم.

جملات و متن های کوتاه شب بخیر انگلیسی عاشقانه

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.


I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.


Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…


I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.


جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر


متن رمانتیک شب بخیر عشقم انگلیسی

Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!


Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)


I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!


I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.


جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…


جملات احساسی رمانتیک شب بخیر عشقم به انگلیسی

I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…


As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر


there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!


Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.


جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.


Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

مطالب مشابه به این مطلب