جملات و متن های غمگین و احساسی خیانت دیدن از عشق را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات کوتاه و متن غمگین خیانت

 ​دروغ و خیانت
خودش درد نداره
اونجاش درد داره که
احمق فرضت میکنن

دوستت دارم تکیه کلام تو بود

من ساده بی جهت به آن تکیه داده بودم !!!


دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی

هم من ، هم او

خیانت میکردی یا عدالت ؟!!


متن کوتاه در مورد خیانت

رابطه های تموم شده رو اونقد کش ندید

که بلاخره با خیانت تموم بشه ….


جملات غم انگیز خیانتی با متن های احساسی در مورد خیانت دیدن

کاش نجابتم را بهانه ی رفتنت نمیکردی

تا با دیدن هر هرزه ای به خودم بگویم

اگر مثل او بودم نمیرفت


جملات غمگین خیانت دیدن

اگر روزی دشمن پیداکردی . بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند . بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی خیـانتــــــ دیدی . بدان قیمتت بالاست


خودت خوب می دانی !؟ به رویت نیاوردم !

از همان زمانی که جای  تو  به من  گفتی :  شما

فهمیدم پای او در میان است


تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکست

و از سادگی خیانت


متن خیانت در عشق

اگر کسی یکبار به تو خیـانتــــــ کرد این اشتباه از اوست

اگر کسی دوبار به تو خیـانتــــــ کرد این اشتباه از توست !


جملات غم انگیز خیانتی با متن های احساسی در مورد خیانت دیدن

اون لحظه که گفتی : یکی بهتر از تورو پیدا کردم
یاد اون روزایی افتادم که به ۱۰۰ تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم . . .


برای خیانت هزار راه هست

اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !


بیشتر از آنچه سزاوارش باشم

بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که

بیشتر از آنچه سزاوارش باشی

عاشقت بودم !


جملات غم انگیز خیانتی با متن های احساسی در مورد خیانت دیدن

تو خودت را بـه کر بودن زده ای ؛

و من خودم را بـه کور بودن

من چشم بر “خیانت” تو بستم

و تو گوش بر “دوستت دارم” هایم !