متن های ویژه مادربزرگ شدنم مباک و جملات تبریک مامان بزرگ شدن برای کپشن و استوری را در این بخش آریا مگ اماده کرده ایم.

متن و جملات تبریک مادربزرگ شدنم

خداوند به من این فرصت رو داده که توی دوران بازنشستگیم
یکی از بهترین شغل های دنیا رو داشته باشم
مامان بزرگ بودن!


کم کم داشتم احساس کسالت می کردم و شور و احساس جوانیم رو از دست می دادم که
با اومدنت شادی و انرژی و جوانیم رو به من برگردوندی نوه عزیزم
خوش اومدی گل من!


متن مادر بزرگ شدنم مبارک و جملات زیبای تبریک مامان بزرگ شدن

مادربزرگ شدن یعنی انجام کارهایی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردی انجام دهی
مادربزرگ شدن یعنی همکاری در شیطنت های کودکانه
نوه دلبندم قدمت مبارک!


متن تبریک به خودم برای مامان بزرگ شدنم

می گن قانون طبیعته که ما همیشه به نسل های دورتر خودمون نزدیک تریم تا نسل قبل از خودمون!
نوه دار شدن یکی از بهترین اتفاقات شیرین زندگیمه، مامان بزرگ شدنم مبارک!


فکر می کردم برای عاشق شدن خیلی سنم بالا رفته تا این که مادر بزرگ شدم
نوه عزیزم به این دنیا خوش اومدی


متن مادر بزرگ شدنم مبارک و جملات زیبای تبریک مامان بزرگ شدن

به دنیا اومدن نوه قشنگم منو به اندازه تولد بچه هام و حتی بیشتر خوشحال کرد
بی صبرانه منتظر ماجراجویی های هیجان انگیز با این کوچولو هستم …


زمانی که فرزندانم بزرگ شدند فکر کردم بهترین سال های عمرم به پایان رسیده
اما با اومدن یه نوه کوچولوی قشنگ فهمیدم همه این مدت در اشتباه بودم
مادر بزرگ شدنم مبارک!


متن مادر بزرگ شدنم مبارک و جملات زیبای تبریک مامان بزرگ شدن

همه آن چه در زندگی ام کم داشتم یک نوه بود
که با اومدن این کوچولوی مامانی تکمیل شد
و من به خوشبخت ترین مادربزرگ دنیا تبدیل شدم