مجموعه من های احساسی با موضوع انتظار و انتشار کشیدن احساسی را در این مطلب آریا گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

متن در مورد انتظار

گم شده ام !
جایی میان تو و من
انتهای انتظار و ایمان
گم شده ام
درست ابتدای یک بوسه
در هجوم یک هم آغوشی
بی انصاف
اینجا کجاست
که مرا رها کرده ای؟!


بدترین قسمت زندگی

انتظار کشیدن است

و بهترین قسمت زندگی

داشتن کسی است

که ارزش انتظار کشیدن را

داشته باشد


جملات ویژه در مورد انتظار کشیدن

کاش
می دانستم
در انتظار ِ طولانی چشم های من
تو
در انتظار چه بودی…


متن های احساسی در مورد انتظار با عکس نوشته های جدید انتظار کشیدن

در انتظار هیچ کس نیستم…

اما…!

هنوز وقتی نویز موبایل روی اسپیکر می افتد…

دلم می لرزد!!!

شاید ” تو ” باشی


متن احساسی در مورد انتظار عشق

قشنگ ترین نگاهم را
برایت کنار گذاشتم
تا بدانی همیشه
انتظار دیدنت را دارم


آخر خط فاصله ها…
منم…
در انتظار گرفتن دستهایت
تا زمستان سر نرسیده زودتر بیا


روزی ما دوباره کبوترهایمان را
پرواز خواهیم داد
و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که نباشم


متن های احساسی در مورد انتظار با عکس نوشته های جدید انتظار کشیدن

فــردا آمــده اسـت و ایـسـتـاده اسـت
پــیــشِ رویِ مـــن
مـی پـرسـد چــه مـی خــواسـتـی؟
بـا عـصـا او را کــنـار مـی زنـم
هــمـچـنـان
چـشـم دوخـتـه ام بـه دوردســت
مُـــنــتــظـــــــر … !


گاهی
زنده می مانی
به انتظار کسی
که هرگز نمی خواهد بیاید


و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد


یادت باشد
من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر
به انتظار آمدن تو نازنین
خط های سفید جاده را می شمارم