متن وضعیت و استاتوس در مورد خودم، در مورد شخصیت خودم و در مورد زندگی من را در این مطلب آریا آماده کرده ایم.

جملات کوتاه استاتوس درباره خودم

مقایسه کردن تو رو به کشتن میده،
خودت باش..


Self respect is the fruit of discipline
the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself
احترام به خود میوه و ثمره نظم و انضباط است..
احساس عزت نفس با توانایی نه گفتن به خودت رشد می کند..!


متن کوتاه در مورد خود من

تو فقط یک بار زندگی می کنی
اما اگر درست زندگی کنی
همون یک بار کافی است.


آموختم هرکس را تا لیاقتش همراهی کنم،
اگر امروز همراهت نیستم
بدان لیاقتت دیروز تمام شد…


متن استاتوس درباره خودم با جملاتی در مورد شخصیت خودم و زندگی من

من یه زاپاس نیستم و قطعاً گزینه دوم تو هم نیستم!


متن انگلیسی درباره من

Be you
The world will adjust
خودت باش…
جهان با تو سازگار خواهد شد


آن ها به من می خندند چون من فرق می کنم
به آن ها می خندم
چون همه مثل هم هستند.


متن کوتاه استاتوس درباره من

هرگز ارزش ها و عزت نفس فردی خودتان را زیر پا نگذارید..!


متن استاتوس درباره خودم با جملاتی در مورد شخصیت خودم و زندگی من

به یاد داشته باشید که مداد های شکسته هنوز رنگ دارند.


هیچ کس بدون اجازه شما نمی تواند احساس حقارت را در شما ایجاد نماید..


جملات انگلیسی در مورد شخصیت من

When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete
everybody will respect you
وقتی به ساده بودن خودتان راضی باشید و با دیگران وارد رقابت و یا مقایسه نشوید،
همه به شما احترام خواهند گذاشت..


They cannot take away our self- respect if we do not give it to them
هیچ کس نمی تواند عزت نفس مان را از ما بگیرد
مگر این که به او اجازه این کار را بدهیم..


متن استاتوس درباره خودم با جملاتی در مورد شخصیت خودم و زندگی من

برای اینکه خودمان را از انتظار کشیدن برای دیگران رها کنیم
و به خودمان بازگردانیم
نیاز به یک قدرت بزرگ داریم و آن چیزی جز
احترام به خودمان نیست..


متن کوتاه وضعیت درباره زندگی و شخصیت من

گاهی اوقات فردی به قدری غیرمنتظره وارد زندگی شما می شود
قلب شما را به طور غافلگیرانه درگیر می کند
و زندگی شما را برای همیشه تغییر می دهد.


Carry yourself like a Queen and you’ll get your King
خودتون رو مثل یه ملکه نشون بدید..
مطمئن باشید که پادشاه خودتون رو به دست خواهید آورد


مهربانی را انتخاب کنید
و اغلب بخندید.


خوشحال باشید
این مردم را دیوانه می کند.


خوشبخت ترین مردم بهترین چیز ها را ندارند
آن ها از همه چیز بهترین استفاده را می کنند.