مجموعه ای از متن های ویژه تیم پرسپولیس برای تبریک بردهای پی در پی در جام آسیا، لیگ برتر و دربی را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

متن و جملات در مورد پرسپولیس

مرحبا اي تیم سرخ پوش

مرحبا اي مظهر جوش و خروش

اي سرا پا اقتدار و اعتبار

اي کـه می بارد ز نامت افتخار

تیم آبی را تـو در هم کوفتی

تاج را کندی و جایش روفتی

از توانت تیم آبی طرد شد

با غرورت تیم آبی خرد شد

گفت این قرمز چـه طوفان می‌کند

آبیان را زار و گریان میکند

اینچنین تیمی ندیدم هیچ جا

تیم قرمز بی حریف اسـت اي خدا

زمين لرزه نامش نهادند،حق کـه او

کرد ویران آبیان را بی گفتگو

آبی دیگر ناتوان و خسته اسـت

بیشه آبی را زین شکست بشکسته اسـت

شیر بیشه تیم سرخ برتر اسـت

آبیان را بدون شک همواره سرور اسـت

آری این تیم همیشه قهرمان

قهرمانی، قهرمانی، پهلوان

جام خوش رنگ طلایی مال توست

می‌توان طوفان سرخ را در تـو جست


متن در مورد پرسپولیس

پرسپولیس یاقوت سرخ آسیاست

پرسپولیس محبوب و عشق قلبهاست

پرسپولیس از ناجوانمردی جداست

پرسپولیس هم چون نگینی پربهاست

پرسپولیس همیشه رنگش دلرباست

پرسپولیس رنگ آن فرمانروای رنگهاست

پرسپولیس گلزار سرخ جاودان

پرسپولیس آرامش روح و روان

پرسپولیس یکه تاز پر توان

پرسپولیس زیباترین عشق جهان

پرسپولیس دور از کمی و کاستی

پرسپولیس یعنی صفا و دوستی

پرسپولیس با مهربانی و آشتی

پرسپولیس در قلب مـا گل کاشتی

پرسپولیس آن مظهر و پایندگی

پرسپولیس آن مفهوم خوب و سادگی


متن در مورد پرسپولیس

جملات کرکری پرسپولیس

سرخ در رگهاست

سرخ در هرجا هرجا هرجا هرجا

همه ی با هم پاکوبان با هم

همه ی با هم هم‌پیمان با هم

اي عشق بی‌پایان مـا

پرسـپولیس قهرمان مـا…


متن در مورد پرسپولیس

متن ویژه افراد پرسپولیس برای تیم پرسپولیس

هَمچُون خُـــــــــــون دَر رَگ هٰاےِ مَن جٰاریے

عِشقِ تـُــــــــــــــــو دَر جٰان وُ تَن بٰاقے

میمٰانَــــــم پٰاے روُزهایـَــــــــــــــــت

پِرسپولیسَم تو قَهرِمٰانــــــــــے

#پرسپولیسِ_قهرمانِ_ایران
#قهرمانی_مبارک


در فراز و نشیب روزهایت
در تلخی و شیرینی لحظه هایت
آنچه پابرجاست پرچم مقدس توست
آنچه میدرخشد نام با شکوه توست
و آنچه ماندنی است عشق ما به توست پرسپولیسم
قهرمانی مبارک


ما دبل قهرمان شدیم خوشحالی نمیکنیم، یه تیمی هم هست دربی رفت رو

باخت دربی برگشت رو برد یه جوری خوشحالی میکردن که… نگم واست