مجموعه ای از عکس نوشته بسم الله الرحمن الرحیم و متن های زیبا در مورد خدا و نام خداوند را در این بخش آریا مگ گردآوری کرده ایم.

عکس نوشته و متن بسم الله الرحمن الرحیم

با نام خدا برای تان ضمن سلام
از حضرت حق طلب کنم فیض مدام
فیضی که شود شروع آن صبح ظهور
در خانه ی کعبه با تماشای امام

***

به نام آن خدای مهربانی
که بر انسان عطا فرموده جانی
عجب جانی که جنس اش کبریائی است
وجود و فطرت و ذاتش خدائی است

***

بهترین واژه در شروع کلام
نام حق باشدت به ذکر سلام
آن سلامی که اسم پاک خداست
پر انرژی ؛ دری به فضل و عطاست

***

به نام خدا ضمن عرض سلام
دهم بر عزیزان جانم پیام
پیامی که دارد شما را نوید
نویدی به نزدیکی روز عید
به عیدی که در بدو فصل بهار
نشان می دهد قدرت کردگار
طبیعت دگر باره خندان شود
جهان شاد و سبز و گل افشان شود

***

با یاد خدا ؛ در ابتدا متن و کلام ؛
زینت بدهم به نام آن خالق تام
در محضرتان سپس کنم روی خلوص
با عشق و ارادت و ادب ؛ عرض سلام

***

به نام خداوند بخشنده ای
که باشد نگهدار هر بنده ای
خدایی که خلقت فقط کار اوست
پرستش به عالم سزاوار اوست

عکس نوشته بسم الله

متن نام خدا

به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان
بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست

عکس نوشته بسم الله

به نام خدایی که عالم از اوست
جهان در مداری منظم از اوست
خداوند تکوین و تدبیر و علم
توانای ذوالقدر و ذو الفضل و حلم

عکس نوشته بسم الله

به نام خالق سبحان که جان جانان است
رفیق و همدم و دلدار و یار انسان است
چه گویم از کرم و لطف و رحم بی حدش
که مهر او به خلایق بدون پایان است

عکس نوشته بسم الله

عکس پروفایل بسم الله

به نام خالق و پروردگاری
که ما را داده جان و اختیاری
خداوندی که هستی رحمت اوست
سماوات و زمین در خدمت اوست

عکس نوشته بسم الله

اوّلِ هر قصه به نام خداست
نام خدا هم همه جا رهگشاست
نام خدا چونکه به هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست
یاد خدایی که یقین ناظر است
در همه حال و همه جا حاضر است

عکس نوشته بسم الله

در همه حالت، همه جا نام دوست
آنکه به هر ذره نشانی از اوست
نام خداوندِ گُل و عشق و جام
صاحب اسماءِ لطیف و سلام

عکس نوشته بسم الله

با نام خدای مهر و یاری
آماده شوم به روزه داری
ماه رمضان که ماه راز است
درهای بهشت و توبه باز است

عکس نوشته بسم الله

به نام خداوند عشق آفرین
انیسم ؛ همان یاور نازنین
عزیزی که دائم مرا همدم است
دلم در حضورش خوش و خرم است

عکس نوشته بسم الله

عکس نوشته بسم الله

عکس نوشته بسم الله

عکس نوشته بسم الله