متن های گلچین شده سلام و صبح بخیری مخصوص بهاری با جملات زیبا برای صبح بخیر گفتن به همسر، دوست و همکاری را در این بخش آریا آماده کرده ایم.

متن کوتاه و جملات سلام صبح بخیر بهاری

بیدار شو
همه چیز مهیاست
آرامش صبح
نفس های بهاری
هدفی داشته باش
و حرکت را آغاز کن
با یاد نام خدا . . .
صبح بهاریتون بخیر و شادی


صبح میباشد و نسیمی که

رسد از سر کویت

گشوده از رَه بدور بوسه زنم

بر گل رویت

سلام صبح بهاریتون عاشقونه


متن صبح بخیر انگیزشی بهاری

یاران کریم و مهربان

صبح شما بخیر

گل های پرنیان

صبح شما بخیر

با یک سبد باد ملایم؛

با یک بغل شمیم

سرسبز و گل فشان؛

صبح بهاریتون بخیر


جملات سلام و صبح بخیر بهاری و متن های زیبا با انرژی صبح بخیر گفتن

مجدد صبح زیبایى رسیده
مجدد رمز زد از مشرق سپیده
عجب نقشى زده نقاش دانا
چه تصویر قشنگى آفریده
صبح دل انگیز بهاریتون بخیر


سلامِ تو
خوش آواترین ملودیِ صبح است
شنیدن صدایت زندگی را بخیر می‌کند
صبح بهاری ات بخیر عزیزم.


جملات صبح بخیر بهاری

سلام!
نه تنها آرزو می کنم تو یک صبح بهاری خوب داشته باشی،
بلکه من اینجام تا لبخندی بر لب تو بگذارم…


عطر دل انگیز بهار خودش را به در و دیوار خانه می کوبد و قاصدک مژده ی صبح را آورده، صبحی دیگر و روزی دیگر با تو
صبح بخیر همسفر زندگیم


من تاریکی شب را به شوق روزی دیگر و دیدن روی زیبای تو صبح می کنم و با تماشای شکفتن شکوفه های لبخند تو صبح من آغاز می شود
صبح ات شکوفه باران عزیزم


جملات سلام و صبح بخیر بهاری و متن های زیبا با انرژی صبح بخیر گفتن

بهار است، دشت سر مست از نسیم صبحگاهی ست و شکوفه ها به روی خورشید لبخند می زنند
چشم بگشا که بهار من از چشمان تو آغاز می شود
صبح ات بخیر رویای شیرین من


تو همان نسیم صبحگاه بهارانی که رنگ زندگی در دشت می دمد و با وجودش همه جا بوی عشق می گیرد
صبحی که نسیم و بهارش تو باشی حتما بخیر است


صبح است و کوچه از باران نمناک، چشمانت را به رویم باز کن تا صبح من آغاز شود عزیزم
صبح ات به لطافت باران بهاری همسر عزیزم


دوباره صبح زیبایى رسیده
دوباره سر زد از مشرق سپیده
عجب نقشى زده نقاش عالم
چه تصویر قشنگى آفریده
صبح زیبای بهارتون بخیر


خوشبختی یعنی هر صبح
که چشماتو باز میکنی
ببینی سلامتی
الهی همیشه
صحیح و سالم
و زندگیتون پر از
رنگ‌ های شاد باشه
صبح بهاریتون بخیر و شادی


الهی که امروز
مهربانی رسمتون باشه
موفقیت سهمتون
خوشبختی حقتون باشه
خیر و برکت
تو زندگیتون جاری
و تنتون سلامت باشه
امروزتون سرشار از شادی
صبح بهاریتون بخیر


هیچ آغازی
زیباتر از سلام نیست؛
روز بهاریتون پر از مهر و محبت،
لبتون لبریز از خنده،
سفره هاتون پر از خیر و برکت،
لحظات زندگیتون پر از رحمت
صبحتون به زیباییِ
گل های بهاری