جملات انگلیسی شکست عشقی با متن های سنگین و عاطفی با ترجمه فارسی را در این بخش مجله آریا گردآوری کرده ایم.

جملات عاشقانه شکست عشقی انگلیسی

در ادامه متن های شکست عشقی را برای بخش های مختلف کپشن، پروفایل و … انتخاب کنید.

Now that we’ve said goodbye, you still own my lonely mind and I dream about you all the time.

اکنون که از یکدیگر خداحافظی کرده ایم همچنان تنها شخص در ذهن من هستی و رویای تو را همواره خواهم داشت


The most painful memory is when you kissed me goodbye.

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی می شود که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی


With you I have learned how to love you but unfortunately not how to stop loving you.

با تو تو آموخته ام که چگونه عاشق تو باشم اما اینکه چگونه عشق به تو را متوقف کنم را نیاموخته ام


جملات شکست عشقی انگلیسی

When u love someone it’s like reaching for the stars u know u can’t reach it…. But u keep trying because may be one day that star might fall for you….

زمانی که عاشق کسی هستید تصور میکنید رسیدن به وی مانند چیدن یک ستاره امری سخت و غیر ممکن است اما به تلاش خود ادامه دهید چون ممکن است آن ستاره بخاطر شما سقوط کند


جملات برای دل شکسته

I wish I were a little girl again, because skinned knees are easier to fix than broken heart.

ای کاش دوباره  یک دختر کوچک بشوم چرا که بهبود زانوهای پوست پوست شده ساده تر از التیام قلب شکسته است


جملات شکست عشقی انگلیسی

Most of the times you lie, You break my heart, you make me cry, There are times when we fall Apart, But still it’s only YOU in my heart…. I LOVE YOU FOREVER.

اغلب اوقات دروغ می گویی،قلب مرا میشکنی،باعث می شوی گریه کنم،زمان هایی وجود دارد که بین ما جدایی پیش می آید اما با همه این ها تو تنها شخص در قلب من هستی…. من برای همیشه عاشق تو هستم.


Nothing hurts more than realizing he meant everything to you and you meant nothing to him.

هیچ چیزی دردآور تر از این نیست که او برای شما به معنای همه چیز شما باشد ولی شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید


متن انگلیسی شکست عاشقانه

The most painful memory is
When you kissed me goodbye

بیشترین خاطره درد آور مربوط به زمانی است
که مرا بوسیدی و خداحافظی کردی


We’re all broken
It’s just that some of us are so good at
Keeping our pieces together

ما هممون شکسته‌ایم
فقط بعضی هامون خیلی خوب می‌تونیم
تیکه‌هامون رو کنار هم نگه داریم.