در این بخش آریا مگ جملات شاخ، خفن تیکه دار و کنایه ای سنگین را با متن و اشعار خاص آماده کرده ایم.

جملات جدید شاخ تیکه دار

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم


نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند


ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….


متن کوتاه شاخ

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام


تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!


متن سنگین کنایه دار

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘


بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی


جملات شاخ کوتاه و خفن

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …


بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…


شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…


یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !


متن سنگین تیکه دار و خفن

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ


خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس


When you catch in a calumny, you know your real friends

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!


جملات شاخ خفن و تیکه دار | متن های سنگین کنایه ای با اشعار کوتاه خاص

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..