عکس نوشته های ویژه متولدین ماه فروردین و جملات ویژه پسران و دختران فروردینی را در این بخش آریا آماده کرده ایم. در ادامه جملات سنگین خاص ماه فروردین را بخوانید.

عکس نوشته و جملات ویژه فروردینی

تیر ماهی ها .اسفندی هاو….همه گوش کنید فروردینی بودن یعنی یک نماد خواس بودن


فروردینی امو خدااااااااااااا ااااااااااای غرور
بارز ترین صفت فروردینیا غروره100%
من فروردینم واقعا ماه تولدمو دوس دارم
خداجون مرسی بابت ماه تولدم


من متولد فروردینم چیزی که تنها در زندگی میخوام قدرت و غرور است کسی که برام خیانت میکنه تا آخر عمر ازش متنفرم و همچنان در ظاهر پر شور و شوق اما در باطن غمگین.


یه آدم خاص مثل همه ی فروردینی های خاص من متولد فروردینم و عاشق ماه تولدم و روز تولدم هستم و به خودم و تمام فروردینیا به خاطره معرفت مون و خاص بودنمون و…افتخار میکنممممممممممم ممممم …به افتخار هر چی فروردینیه باحآله


صبح زود بود که خدامهربانی را تقسیم کرد.

همه فصل هادر خواب و باز کودکان فروردینی سحرخیز صف کشیده بودند.

بلــه! فروردینی بودن کم چیزی نیســــت

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

من یه فروردینه…

بی نظیرم خوب بلدم به توان برسونم ولی زیر رادیکال هم میبرم به افتخار هر چی فروردیی بی نظیر

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

عکس پروفایل متولد فروردین

من فروردینم

همه دوستام میگن خوشبحالت که فروردینی هستی و خیلیاهم بهم حسودی میکنن

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

فقط میتونم همینو بگم فروردین ماهی ها عشقن عشق خاصن بعضی ها میگم فروردینیا خیلی مغرورن ولی هر چقدر هم مغرور باشن مهم اینه مخاطب خاصشون فقط خداس

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

به افتخار همه فروردینی ها که سلطان قلبن

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

متن سنگین برای افراد متولد ماه فروردین

زن فروردینی با وفا ترین زن دنیاست و خیانت تو خونش نیست

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

من یه دختر فروردینیم

فروردینی ها یا عاشق نمیشن یا عشقشون بقول معروف اتشینه روز شانس ما فروردینی ها 3 شنبه هاس

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

من یکی از ویژگیهای خاص ما افروردینیها اینه که زیر بار حرف زور نمیریم……

عکس نوشته فروردین و جملات ویژه و خاص پسران و دختران فروردینی

هرگز مزاحم یه فروردینی نشوید و در کارهای خصوصیشان دخالت نکنید و آنها را مورد انتقاد قرار ندهید ؛ دوستانشان را بپذیرید و از آنها خرده نگیرید.