متن و جملات مجموعه متن و جملات انگیزشی تنهایی با سخنانی ناب و آموزنده در مورد حس تنها شدن را در این مطلب آریا مگ گردآوری کرده ایم.

مجموعه متن و جملات انگیزشی در مورد تنهایی

دست طبیعت در هر دل پاک این احساس شریف را گذاشته است که به تنهایی نمی تواند خوشبخت شود و باید سعادت خود را در خوشبختی دیگران بجوید.((گوته))


هر قدر که می توانی از اشتباهات دیگران درس بیاموز؛به تنهایی، وقت برای انجام همه آنها نخواهی داشت.((آلفرد شین ولر))


به راستی همان عشق به تنهایی کافی است که موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.((افلاطون))


مرد و زن به این دلیل در عشق هم می افتند که از تنهایی درآیند.((اشو))


جامعه ی آزاد جامعه ای است که افراد منزوی در آن امنیت کامل داشته باشند.((آدالی استیونسن))


انسان نمی تواند به تنهایی و برای خود زندگی کند؛ این مرگ است نه زندگی.((لئو نیکولایویچ تولستوی))


متن انگیزشی تنهایی

هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان آن را با یکدیگر از بین برد. تنها تعداد کمی از مشکلات را می توانیم به تنهایی از بین ببریم.((لیندون جانسون))


مغز از محل حکومت خود و به تنهایی می تواند از بهشت، جهنمی و از جهنم، بهشتی بسازد.((میلتون))


متن انگیزشی تنهایی

زمانی که پریان از رقصیدن و روحانیون از گوشه نشینی دست برداشتند، عمر دنیای شاد به پایان رسید.((جان سلدن))


عکس نوشته انگیزشی تنهایی

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترک مردمان و گوشه نشینی است که خود، گزینشی هراس آور است.((ریچارد باخ))


متن انگیزشی تنهایی

همواره تنهایی، توانایی به بار می آورد.((اُرد بزرگ))


این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد، بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد.((ویلیام شکسپیر))


جملات و متن انگیزشی تنهایی

خودخواه، تجربه سخت تنهایی را پیش رو دارد.((ارد بزرگ))


به راستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند، زیرا هرگز پی به تنهایی خود نمی برند.((ژان یل توله))


متن انگیزشی تنهایی

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.((دانته))


تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناک ترین فقر ممکن است.((مادر ترزا))


گرفتاری کار روزانه مجال بیداری خود درونی و برتری را نمی دهد. برای رسیدن و پیدا کردن خود درونی سعی کنید با خود خلوت کنید.((کن بلانچارد))


هر یک از ما به تنهایی، می توانیم کار کوچکی انجام دهیم، ولی اگر گردهم آییم، می توانیم دستاورد بزرگی داشته باشیم.((ریچارد تمپلر))


تنهایی، همان بیماری روح بشر است.((هرگسلی))


از بین بردن دشواری های شخصی، به تنهایی، لذت ویژه ای به همراه دارد.((گیل لیندن فیلد))


متن انگیزشی تنهایی

به راستی تسلی بزرگی است که کسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست کم یک خاطره ی کامل درخشنده را به یاد آورد.((آندره موروا))


فقط هنگامی یک نویسنده می تواند اثری مهم به وجود آورد که کاملاً گوشه گیر شود.((گوته))


احساس آسایش در زمان تنهایی و لذت بردن از آن، نشانه ی آرامش درون و تمرکز است.((دنیس ویتلی))