در این قسمت جملات زیبای شب بخیر با کلاس و ناب برای عشق و همسر را آماده کرده ایم.

متن و جملات شب بخیر زیبا برای عشق

آرزو می کنم
تختی از ابر برای خواب داشته باشی
و ستاره های الماسی، چراغ کنار تختت باشند
شب خوش


پشتِ تمام آرزوهایت
خدا ایستادہ
ڪافیست بـہ حڪمتش
ایمان داشتـہ باشے
تا قسمتت سر راهت قرار ‌گیرد
وی را بخوانید
تا شـما را اجابت ڪند

شب بخیر


جملات شب بخیر ناب و با کلاس برای عشقم

هرگز از سایه ها نترس
این سادگی فقط می گوید نوری در این نزدیکی وجود دارد
شب بخیر


خدایا…
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد…
شب بخیر


جملات شب بخیر ناب و با کلاس برای عشقم

شب بخیر مهربان!
بگذار ستاره ها راهت را به جایی که رویاهایت منتظر رسیدن تو هستند روشن کنند


آرامش آسمان شب
سهم قلب‌ تان باشد
و نور ستاره‌ ها
روشنى بى خاموش تمام لحظه‌ هایتان
شبتون مهتابی


قلبت را لمس کن
چشمانت را ببند
یک آرزو بکن
و شب بخیر بگو
آسمان ها گسترده
ستاره ها درخشان
چراغ ها خاموش
و حالا تخت تخت بخواب!


جملات شب بخیر ناب و با کلاس برای عشقم

هر شب خورشید از غصه به خودش می پیچه و ماه از شادی در پوستش نمی گنجه
چون خورشید دلتنگته و ماه تا آخر شب کنارت می مونه
خوش به حال ماه …
شب زیبایی داشته باشی


خفته ای خوش! چو بخت من همه شب، تو چه دانی ز رنج بیداری؟
شب رویایی ات بخیر و شادی!


شب مانند پردہ سیاهی
کل شهر را گرفته است
قلمی بردار و فردایت را
با ستارہ‌ های درخشان به تصویر بکش
بدان این تو هستی که
فردایت را می‌ سازی
شبتون بخیر


این پیام چند تا پیوست قشنگ داره
شیرین ترین بوسه ها
دنج ترین آغوش ها
لطیف ترین نوازش ها
و عاشقانه ترین احساسات
شب هایت پر از آرامش عزیزم!


ماه کامل است
شب عمیق است
طبیعت زنده است
تنها چیزی که کم است تو هستی
اینجا کنار من …