متن و جملات در مورد عشق پاک

مجموعه متن و جملات در مورد عشق وافعی و پاک خالصانه را آماده کرده ایم.

شعر مولوی در مورد عشق پاک

در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید

دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید

گرمیِ شیر غران، مردیِ جمله مردان

تیزی تیغ بران، با عشق کُند آید

در راه رهزنانند وین خفتگان خسانند

پای نگار کرده این راه را نشاید

طبل قضا برآمد وز عشق لشکر آمد

کو رستمِ سرآمد تا دست برگشاید

رعدش بغرد از دل، جانش ز ابر غالب

چون برق بجهد از تن یک لحظه‌ای نپاید

هرگز چنین سری را تیغ اجل نبُرد

کاین سر ز سربلندی بر ساق عرش ساید

هرگز چنین دلی را غصه فرو نگیرد

غم‌های عالم او را شادی دل فزاید

شعر از مولوی


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت

که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

شعر از حافظ


متن در مورد عشق پاک (جملات و اشعار در مورد عشق خالصانه و واقعی)

شعر زیبا در مورد عشق

ای عشق! ای عمیق‌ترین احتیاج‌ها

درمان دردها و خود از بی علاج‌ها

ایمانِ کفر، شادیِ غم، شوقِ بی امید

آمیزه‌ شگرف‌ترین امتزاج‌ها

با یاد گیسوان خمت باز مانده‌ام

با صد هزار سلسله از اعوجاج‌ها

با اعتبار حسن، نه با حسن اعتبار

در سکه‌های قلب در افکن رواج‌ها

دلسرد مثل قطب شدم، سهم من نشد

یک شعله بوسه از لب آتش مزاج‌ها

وقتی ز چشم‌های تو گیسو کنار رفت

در شام‌های تیره عیان شد سراج‌ها

در انتهای شعر به آغاز می‌رسم

ای عشق! ای عمیق ترین احتیاج‌ها

سیدمحمدمجید موسوی گرمارودی


شعر خاص در مورد عشق

دلم گرفته ، ای دوست ! هوای گریه با من ؛

گر از قفس گریزم ، کجا روم ، کجا ، من ؟

کجا روم ؟ که راهی به گلشنی ندانم ،

که دیده برگشودم ، به کنج تنگنا ، من .

نه بسته ام به کس دل ، نه بسته کس به من نیز،

چو تخته پاره بر موج ، رها ، رها ، رها ، من .

ز من هر آنکه او دور، چودل به سینه نزدیک ؛

به من هر آنکه نزدیک ، ازو جدا، جدا ، من !

نه چشم دل به سویی ، نه باده در سبویی

که تر کنم گلویی به یاد آشنا ، من .

ز بودنم چه افزود ؟ نبودنم چه کاهد ؟

که گو یدم به پاسخ ، که زنده ام چرا من ؟

ستاره ها نهفتم ، در آسمان ابری ــ

دلم گرفته ، ای دوست ! هوای گریه با من …

شعر از سیمین بهبهانی


متن در مورد عشق پاک (جملات و اشعار در مورد عشق خالصانه و واقعی)

اشعار ناب و بسیار زیبا

عقل بیهوده سر طرح معما دارد

بازی عشق مگر شاید و اما دارد…

تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است

چه سر انجام خوشی گردش دنیا دارد…

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

شعر از فاضل نظری


متن ادبی عشق پاک

در دنیای من یک تو کافی ست

تا بهشت را همین حوالی خودم

شانه به شانه ی دوست داشتن تو

تجربه کنم …


کپشن عشق پاک و صادقانه

خیلى زیباست

کسى رو پیدا کنى که

باعث بشه مشکلاتت

رو فراموش کنى


متن در مورد عشق پاک

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی

تو را از من بشویند

آب میروم..


متن تک  خطی در مورد عشق پاک و واقعی

یه خط بکش از خودت دور من

میخام تا ابد

به تو محدود شم …


متن در مورد عشق پاک (جملات و اشعار در مورد عشق خالصانه و واقعی)

شعر در مورد عشق پاک

قدری نوازش اندکی لبخند

یک عشق پاک و دلبری پابند

یک سقف ساده با دلی خرسند

یک سینی چای و کمی هم قند

من غیر از این ها آرزویم نیست

تنها تو باشی زندگی عالی ست…