متن های کوتاه ویژه بیو با موضوع باران نم نم احساسی و عاشقانه را در این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

متن های خاص بیو باران

منطقی نیست
پاییز باشد
باران شرشر ببارد
ولی تو نباشی ……


باران
تمام مرا ششت
جز دلم
که جای پای توست..


روزهای بارانی را باید خانه باشی
با یک فنجان چای
و یک کتاب خوب …


متن بیو با موضوع باران با جملات زیبای احساسی با موضوع بارش باران نم نم زیبا

اگر باران نباشد، آدم ها از غم عشق بیمار می شوند. باران تسکین دل عاشقان است


متن کوتاه باران برای بیو

باران که میبارَد به دلتنگی دچارم
این شهر میداند غمی در سینه دارم…!


کمی آرام تر باران
او دیگر کنارم نیست…..


انتقاد مانند باران باید آن قدر ملایم باشد که رشد انسان را بدون از بین بردن ریشه های او تغذیه کند


حرف زدن با یسری آدما مثل بوی بارونہ، حالتــو خوبـــ میکنہ:)


متن انگلیسی باران برای بیو

𝐼’𝓂 𝒶 𝑔𝒾𝓇𝓁 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝑒𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒶 𝒸𝓁𝑜𝓊𝒹
𝕎𝕀𝕋ℍ𝕆𝕌𝕋 ℝ𝔸𝕀ℕ

من یه دخترم بدون احساسم، مثل یه ابر بدون بارون..


متن بیو با موضوع باران با جملات زیبای احساسی با موضوع بارش باران نم نم زیبا

ﺗﻮ دﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ، دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎراﻧﻢ


به قول خانم اعتصامی “هر گه که ابر دیدم و باران دلم تپید”


رفتنِ تو و کولاکی
از باد و باران
خیس از اندوهم


هیچ می دانی
باران که بزند
پشت هر پنجره
دلی بیقرار
دلی می شود …


✼  ҉  بغض هایـم رابـہ اسمان سپرده ام، خدابخیـر کند باران امشب را… 🙁  ҉  ✼


ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺑﺎران رو دوﺳﺖ دارم، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ غصه ﻫﺎﺸون رو ﻧﺸﺎن بدن


متن زیبای بیوگرافی باران

حکایت بارانی بی قرار است
این گونه که من دوستت میدارم…..


ﺑﺎران فوق العاده س و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻮدﮐﻢ و ﻣﺮا ﺑﻪ روز ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ


ﺑﺎران ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﭼﻬﺮه ی ﺑﺎغ را ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ


متن بیو با موضوع باران با جملات زیبای احساسی با موضوع بارش باران نم نم زیبا

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم درد و ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻢ را درون ﻗﻠﺒﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد


ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎرن را دوﺳﺖ دارم. ﺧﻨﮏ ﺷﺪن زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺬت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد.


برای حس خوشبختی کافیست
یک بغل خاطرات شیرین را با خودت زیر باران ببری و با آن ها قدم بزنی


باران می بارد؟!
تو قند نیستی که زیر باران آب شوی
پس از آن لذت ببر!