در این بخش آریا مگ مجموعه جملات ناب با موضوعات مختلف مانند عشق، زندگی، نفرت، فلسفی، مفهومی، متن های سنگین و زیبا را آماده کرده ایم.

جملات ناب و زیبا

دندان پزشک آخرین دندان گرگ را کشید..

نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زد..

گرگ زیر لب گفت:

آری..

بخند..

این است عاقبت گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد!..


زخمی ام کرده اند ولی . .

می بــخــشــمشان . .

یادم نبود که کاکتوس را نباید نـــــــوازش کرد


این شـــعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد

وقتی هنوز عرضه ندارند

تا تـــــو را

عاشـق کنند


جملات ناب

 

آدمی که غــرق شود

می مـــیرد ..

چه در دریـــا

چه در رویـــا


چه قدر باید بگذرد تا آدمی،
بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟
و چه قدر باید بگذرد تا بتوان ،
دیگر او را دوست نداشت؟
من او را دوست داشتم …


جملات ناب عاشقانه

در من آدم بـــرفی است که

عاشق آفــــتاب شده

و این..

خلاصه ی همه ی داستان های عاشقانه ی دنیاست ..


جملات ناب

دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست
فقط نقطه ای از آن خودم

روی آن نقطه هم میخ میکوبم

و قاب عکس تو را می آویزم

دوست دارم


دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور دیگر!
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !
دلم می خواهد نامت را صدا کنم !
یک طور که دلت قرص شود که من هستم ,
یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی …!


متن ناب غمگین

درد مرا شمعـــــــــی می فهمد …

که برای دیدن یـــــــک چیز دیگــــر

آتشـــــــــش زدنــــد …


کاش می دانستم کیـــست

آن که  هر شب برایـــــــت

دست قلاب می گیــــــــرد

تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم  بپرانی  . .

دیواری کوتاهتــــــــــــر از خواب های من نیافـــتی . .

لعنــتــــــــــــی . .


جملات ناب

مداد را برداشتی
و طرح مرا نه آنگونه که هستم ،
همانگونه که می خواستی کشیدی …
تمام بهانه رفتنت این است که عوض شده ام …
مداد را برمی دارم، طرح تورا همانگونه که هستی می کشم…
می توانی بروی…


میگـــن شکســـتگی،  رفع بلاســـت

ای دل

تحمل کن

شاید حکمتیست


مــن

همه ی حرف هایی که پشت سرت بود را به جـــان خریدم

و تـــو

همه ی من را

به یک حــرف فروختـــ


جملات ناب

ما به غیر از یار اول کس نمی گیریم یار

اختیار اولین نیک است کردیم اختیار

تن یکی داریم و در یک تن نمی باشد دو سر

دل یکی داریم و در یک دل نمی گنجد دو یار


جملات ناب در مورد دروغگو

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمی کند

بلکه این است که خودش نمی تواند حرف کسی را باور کند


خرم آن روز که جان میرود اندر طلبت…


سالها گذشت تا من فهمیدم آدمها احتیاج دارن سفر برن

احتیاج دارن از زندگی لذت ببرن و لذت بردن برای آدمها متفاوت معنی میشه…

یکی از هیات امام حسین لذت میبره یکی از مهمونی رفتن

یکی تو سفر مکه اقناع میشه یکی تو سفر تایلند

اینا همشون برای من آدمهای محترمی هستن

سالها گذشت تا من فهمیدم نباید به دلخوشی های آدمها گیر بدهم

چون آدمها با همین دلخوشی ها سختی های زندگی رو تحمل میکنن

لطفا به دلخوشی دیگران گیر ندهید !


صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست

گاهی باید تو آیینه خوب نگاه کنی ببینی

هنوز زنده ای یا نه ؟


خــــــوبم

باورم کنید..

اشــــک ها را ریخته ام

غصــــه ها را خورده ام

نبــــودن ها را شمرده ام

این روزها که می گذرد

خالـــــی ام

خالی ام از خــــشم

از دل تـــنگی از نفــــــرت

و حتی از عشق…

خـــــــالی ام از احــــساس


جملات ناب سنگین

حکــــم ، اعــدام بود …

اعدامـــی لــحظه ای مـــکث کــرد و بـــوسه ای بر طنــاب دار زد

دادســتان گفت:

آقــای زنــــدانــی، این چــــه کـــاریست ؟؟

زنــدانی خـــنده ای کــرد و گفت :

بیچـــاره طـــناب نــمیزاره زمـــین بیفتم ،

ولی آدم ها !!!!!

بدجـــور زمــینــم زدن ……!


جملات ناب

من برای تو

تو برای من

ما برای هم

چقدر قشنگ است این عشق من و تو …


تــــاریــک بــــاد ..
خـــانــه ی مـــردی کـه،
نــمی جــنــگد ..
بــــرای ِ زنــــی کــه،
دوسـتـش دارد …!


بـــــارهــــا گفتم به تو ؛
چـشمــها ،
بــــرای ِ نـــگاه اسـت …
امّــــا ..
تـــــو ..
هــــر روز بـــا آنـها ..
حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !


مـــی آیـــی ،
نـئـشه مـــی شــــوم !
مـــی روی ،
خـُـــــمــار !
مــــرا بــه تـــختـه ی چـشــمـانــت ببــــند !
تــَـــرکـــَــم بـــــده !


عــشـق ؛
زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..
کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..
خـــــدا ،
بـــــرای ِ بـــــشر ..
ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد …!


تـــــو ،
بـــا نـــان ِ داغ افـــطار میــکنــی ..
مــن ،
بـــا نــــگـاه ِ تـــــو …!


وقــتی کنـــارمــی ،
جــــایــی بــرای ِ هیــچ شتـابـی نـیست ..
مقــــصـد ،
همـــــین حضــــــور ِ مـــن و تــــوسـت …!


خواستن همیشه توانستن نیست …
گاهی فقط داغ بزرگیست که تا ابد در سینه ات می ماند …


چقـــدر زیـــادی !
آنقــــدر ..
که نمـــیتوان ..
تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !


تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ،
شعر می شـــدنـد !
وقتـی ..
ایـن کلــماتِ وحشی ..
رام ِ تـــــــــو بــــــــود


تو هم شده ای انقلاب زندگی من ،
حالا هر چیز در زندگی ام تاریخ دار شده …
قبل از تو … بعد از تو …


آنقدر نگاهم را به راه آمدنت دوخته ام
که شبها فقط خواب خیابان میبینم …


یــادگاری میـگذارم رویِ صــورتـت !
که بــــاد ..
هــر چـه خـواست بــــبرَد ..
جـــــــــز ،
چـشمـــهـایــت !