در این قسمت زیباترین جملات ناب عاشقانه درباره عشق و دوست داشتن را از بزرگان و شاعران ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان بزرگان در مورد عشق

وظیفه باعث می‌شود تا کارها را به‌خوبی انجام دهی، اما عشق کمک می‌کند تا آن‌ها را زیبا انجام دهی.

کوبایی


خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست

سعدی


روی دروازه قلبم چنین نوشتم: عبور ممنوع. ولی عشق خندخ کنان وارد شد و گفت: من همه جا داخل می شوم.

هربرت شیپمن


عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری، چو بیماری دل

مولوی


جملات ناب بزرگان در مورد عشق

عشق به اندازه مرگ قوی است، حسادت باندازه قبر بی رحم است.

آوازه سلیمان


سخنان زیبا در مورد دوست داشتن و حس عشق

عشق روح را تواناتر میسازد و انسان را زنده دل نگه میدارد.

توماس مان


اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد ، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد!!!!!!!

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

مارکز


جملات ناب بزرگان در مورد عشق

عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است.

ساموئل امایلز


ترجیح می‌دهم در آتش کین آن‌ها نابود گردم، تااین‌که بدون عشق تو تن به ذلت زندگی تسلیم کنم.

ویلیام شکسپیر


همانطور که عشق بدون احترام ناپایدار و بی ثبات است،

احترام بدون عشق نیز خشک و بی روح است.

جاناتان سویفت


سخنان خاص درباره عشق

واژه عشق به هیچ وجه برای هر دو جنسیت حس یکسانی ندارد،

و این یک دلیل سوء تفاهم‌های جدی است

که آنها را از هم جدا می‌ کند

سیمون دو بووار


عشق چیزی بسیار بیشتر از

تمایل برای برقراری رابطه جنسی است؛

عشق راه اصلی فرار از تنهایی است

که بیشتر مردان و زنان را در دوران زیادی از زندگیشان آزار می‌ دهد

برتراند راسل


جملات ناب بزرگان در مورد عشق

به عشق امیدوار باش

برای عشق دعا کن

عشق را آرزو کن …

ولی هرگز زندگیت را در انتظار عشق متوقف نکن

مندی هیل


دو نیروی انگیزشی اصلی وجود دارد: ترس و عشق

هنگامی که می ترسیم در زندگی پسرفت می کنیم

و هنگامی که عشق می ورزیم آغوش خود را به سوی آن چه که زندگی با شور و هیجان به ما تقدیم می کند باز می کنیم.

جان لنون


عشق زمانی اتفاق می افتد که

معشوق به شما قطعه ای از روح تان را می بخشد

که هرگز نمی دانستید آن را گم کرده بودید.

تورکواتو تاسو


جملات ناب بزرگان در مورد عشق


وقتی عزیزی را از دست می دهی

زمان به نظر کندتر می گذر

هنگامی که من عاشق می شوم زمان برایم بسیار تند می گذرد.

یلور سویفت


اگر گلی را دوست دارید آن را نچینید

چون با چیدن، آن گل می میرد و دوست داشتن تمام می شود.

اگر گلی را دوست دارید بگذارید بماند.

عشق مالکیت نیست عشق قدر چیزی را دانستن است.

اوشو