جملات خاص انگیزشی در مورد گل و گیاه را در این مطلب آریا مگ گردآوری کرده ایم.

جملات خاص انگیزشی در مورد گیاهان

« شادی از داخل شکوفه می‌دهد.»متن ا

– ناشناس


« گل ها حرف نمی زنند، نشان می دهند»

– Stephanie Skeem


« هر گل ، لبخند از بهشت است.»

– ناشناس


« زمین با وجود گل ها می‌خندد.»

– Ralph Waldo Emerson


متن انگیزشی در مورد گل و گیاه

« بگذارید رویاهای شما شکوفه دهند.»

– ناشناس


« به مانند گل با احساس باش »

– ناشناس


« بذار لاله‌هایمان کنار هم قرار بگیرند»


متن ویژه انگیزشی در مورد گل

« من تو را به اندازه دسته گل دوست دارم.»

– نامعلوم


« او مانند یک گل وحشی ؛ زیبا، درنده و آزاد است.”

– ناشناس


«مارد بزرگ‌ترین معلم من بود، معلم دلسوزی، عشق و بی‌باکی. اگر عشق مثل یک گل شیرین باشد، پس مادرم آن گل شیرین عشق است.»

– Stevie Wonder


« بهترین رابطه را یک باغبان و یک گل دارد. باغبان پرستاری می کند و گل شکوفه می‌دهد.»

– Carole Radziwill


متن کوتاه انگیزشی خاص و زیبا در مورد گل و درخت

« من ترجیح می‌دهم که به موهای من گل بزنند تا الماس دور گردنم کنند »

– ناشناس


« زندگی گل است، برای همین عشق نیز عسل است »

– Victor Hugo


« گل‌ها موسیقی زمین هستند. از لبان زمین بدون صدا سخن می گویند »

– Edwin Curran


« عشق من به تو هر روز شکوفه می‌دهد.»

– ناشناس


” همه گل‌های فردا، بذرهای امروز هستند »

– ضرب المثل هندی


« جاذبه یک گل در تناقض آن وجود دارد – به ظاهر ظریف و در عین حال عطری قوی دارند، به اندازه‌ کوچک و در عین حال بسیار زیبا هستند، زندگی کوتاه دارند و در عین حال تاثیری طولانی خواهند گذاشت»

– Terri Guillemets


« کوچک‌ترین گل یک تفکر است، یک پاسخ  زندگی بخش به برخی از ویژگی‌های یک کل بزرگ، که آن‌ها دارای یک حس شهودی پایدار هستند.»

– Honore de Balzac


« اگر هر گل کوچکی می‌خواست گل رز باشد، بهار زیبایی خود را از دست می داد »

– Therese of Lisieux


« برای استشمام بوی گل های رز زمانی بگذارید »

– ضرب المثل


« باغ و گل‌ها راهی برای گرد هم آوردن مردم و بیرون کشیدن آن‌ها از خانه‌هایشان است.»

– Clare Ansberry


« همیشه برای کسانی که می‌خواهند آن‌ها را ببینند، گل وجود دارد.»

– Henri Matisse


« گل‌ها دوباره رشد می‌کنند، حتی پس از اینکه بر روی آن پا بگذارید. من هم همین طور.»

– ناشناس


« گل رز هرگز نمی‌تواند یک گل آفتابگردان باشد، و یک گل آفتابگردان هرگز گل رز نخواهد بود. همه گل‌ها به روش خودشان زیبا هستند و زنان نیز اینچنین هستند.»

– Miranda Kerr


« نگه داشتن شادی بذر است؛ به اشتراگ گذاشتن شادی، گل است.»

– John Harrigan


« اگر شما به یک گل علاقه دارید، شکوفه می‌دهد، مهم نیست که چقدر علف هرز آن را احاطه کرده‌است.»

به حاشیه ها توجه نکنید .

– Matshona Dhliwayo