در این بخش زیباترین متن، جملات و اشعار درم ورد گل و زیبایی گل را آماده کرده ایم و امیدواریم لذت ببرید.

جملات و اشعار کوتاه برای گل

تمام گل هایی که فردا می رویند در بذرهای امروز هستند


Some plants such as orchids do not need soil to grow-they get all of their nutrients from the air

جالب است بدایند که برخی از گل ها مانند گل ارکیده برای رشد نیاز به خاک ندارند. آنها مواد مغذی مورد نیاز خود برای رشد را از هوا تامین می کنند.


جملات زیبا در مورد گل با اشعار کوتاه در مورد زیبایی گل

کاشتن یک گل در یک باغ کوچک، نشان دهنده امید داشتن به آینده است.


گل ها حقیقی ترین زبان عشق هستند


گل ها چراغ های رنگی کوچکی از خورشید هستند که هنگامی که آسمان تیره و تاریک افکار ما را می پوشاند، ما از آن ها روشنی می گیریم


یک گل زیبا به فکر رقابت کردن با گل های کناری اش نیست. بلکه تنها به شکوفا شدن فکر می کند.


جملات زیبا در مورد گل با اشعار کوتاه در مورد زیبایی گل

عشق مانند گلی است که باید اجازه رشد کردن به ان را بدهید.


متن زیبا در مورد گل

آن جایی که گل ها شکوفا می شوند و می رویند، امید هم در همان جا می روید.


بیشتر چشم ها از چمنزارها عبور می کنند. اما اندک چشمی گل های ان را مشاهده می کند.


جملات زیبا در مورد گل با اشعار کوتاه در مورد زیبایی گل

گل ها مانند دوستان شما هستند. آنها به دنیای زیبای شما رنگ و آرامش می بخشند.


گل رز گلی است که خدمتکار عشق است. گل زنبق هم نشانه پاکی و زیبایی است.


جملات زیبا در مورد زیبایی گل

عشق مانند گلی است که ممکن است هیچ گاه آن را لمس نکنم، اما عطر آن همان لذت زیبا را دارد.


جملات زیبا در مورد گل با اشعار کوتاه در مورد زیبایی گل

گل بدون آفتاب نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد، انسان هم بدون عشق نمی تواند زندگی کند.


مگذار که عشق ،

به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود!

مگذار که حتی آب دادنِ گل های باغچه،

به عادتِ آب دادنِ گل های باغچه

بدل شود!


در باغ چو شد باد صبا دایهٔ گل
بربست مشاطه‌وار پیرایهٔ گل
از سایه به خورشید اگرت هست امان
خورشید رخی طلب کن و سایهٔ گل


اشعار کوتاه در مورد گل های زیبا

بلبلان از بوی گل مستند و

ما از روی دوست

دیگران از ساغر و

ساقی و ما از یاد دوست.


دوستم نداری

و زیباتر می شوم

چون بوته ای وحشی در انتهای باغ …

دوستم نداری

و همین بهار

از تمام شاخه های درهمم

گل های هزار رنگ می روید!