در این قسمت آریا مگ جملات انگیزشی جدید انگلیسی با متن های زیبای پر انرژی و انگیزه دهنده برای رسیدن به اهداف زندگی را گرداوری کرده ایم.

جملات خاص انگیزشی انگلیسی جدید

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند


Someday is not a day of the week

«یک روزی» یک روز هفته نیست


there is always someone doing what you said you could not

همیشه یک نفر وجود دارد که کاری که شما می گویید نمی توانید را انجام می دهد پس همه چیز ممکن است


جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.


Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آن ها می روند.


جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Many of life’s failures are men، Who never realized how close، They were to success، When they gave up

بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند ولی دست از کار کشیدند…


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون


متن کوتاه انگیزشی به زبان انگلیسی

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی!


جملات انگیزشی انگلیسی جدید

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده‌ها در هر جواب مشکلی را می‌بینند، ولی برنده‌ها، در هر مشکلی، جوابی را می‌بیند…


Decide where you want to be and don’t stop until you get there

تصمیم بگیر می‌خواهی کجا باشی و تا وقتی به آنجا نرسیدی متوقف نشو…


Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچک ترین تصمیمات شماست که می‌توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند…


جملات انگیزشی انگلیسی جدید

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند …


متن های انگیزشی ویژه

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید. آنرا نزد خودتان نگه دارید …


We can not change the direction of the wind… But, remember, that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم…


For being successful you don’t need to be very strong

You just need to be stronger than one thing:
Your biggest excuse
Just this
برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی:
«از قوی‌ترین بهانه‌ات»
همین!


Tomorrow belongs to the people

who prepare for it today.
فردا متعلق به آنهایی است که امروز، خود را برای آن مهیا می‌کنند…


As you climb the ladder of success,
Be sure it’s leaning against the right building.
اگر از نردبان ترقی بالا می‌روی،
مطمئن باش که نردبان را به بنای درستی تکیه داده باشی…


جملات انگیزشی انگلیسی جدید

Remember that overnight success
usually takes about fifteen years.
به یاد داشته باش که موفقیت یک شبه معمولاً پانزده سال طول می‌کشد!


Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.
موفقیت‌هایت را به رخ نکش (خودنمایی مکن)!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!


متن زیبای انگیزه دهنده

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…


Action; is the foundational key to all success
اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست…


Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

چالش‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند…


I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام. من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ام…


Working hard for something we don’t care about is called stressed
Working hard for something we love is called passion
سخت کار کردن برای چیزی که دوستش نداریم، استرس نامیده می‌شود…
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود…