در این قسمت سایت آریا مگ جملات و متن هایی در مورد سلامتی با عکس های پروفایل را گردآوری کرده ایم.

متن و جملات فاز سنگین درباره سلامتی خودم

به سلامتی خودم که ته ته معرفت اگه نباشم بی معرفت هم نیستم!

به سلامتی خودم که اگه هیچی نباشم لا اقل نامرد نیستم!

به سلامتی خودم که به هر کی رسیدم خندیدم تا طرف

با دیدنم واسه دو دقیقه هم شده غم و غصش بریزه دور!

به سلامتی خودم که با وجود این همه رفیق بازم بی رفیقم!

به سلامتی خودم که دوست داشتن رو از همون بچگی یاد گرفتم!

به سلامتی خودم که بخشیدم و بخشیده نشدم!

به سلامتی خودم که اشکم در اومد ولی اشک در نیاوردم!

به سلامتی خودم که سکوت کردم تا طرف خالی شه!

ولی سکوت نکرد تا من خالی شم…


به سلامتی خودش، خودم و خودت.


متن فاز سنگین در مورد سلامتی خودم با عکس پروفایل و عکس نوشته با موضوع سلامتی

متن سنگین در مورد سلامتی خودم

بــه ســــلامـتیِ خــودم
کـه بـــا عـروسک اسبـاب بـازی اشــتباه گـــرفـتـه میـــشم
امـا بـــازم می خــندم…


به سلامتی اون کسی که خودم انقدر بردمش بالا که حالا دیگه دست خودمم بهش نمیرسه


متن فاز سنگین در مورد سلامتی خودم با عکس پروفایل و عکس نوشته با موضوع سلامتی

به سلامتی خودم که

چه عشقم  پیشم باشه چه نباشه

چشمام مثل فانوس دریایی نمی چرخه . . .


سلامتیه خودم نه واسه این حرفام ، واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !


متن فاز سنگین در مورد سلامتی خودم با عکس پروفایل و عکس نوشته با موضوع سلامتی

جملات سنگین درباره سلامتی خودم

به سلامتی خودم

که خوب

م ولی بعضیا فکر می کنن

خوبی از خودشونه


سلامتیه خودم نه واسه این حرفام

واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !


متن فاز سنگین در مورد سلامتی خودم با عکس پروفایل و عکس نوشته با موضوع سلامتی

سلامتی خودم که ساکن طبقه آخر برج معرفتم ولی با طبقه هم کفی ها می پرم…!!


به سلامتی خودم

که چه باشم و چه نباشم

واسه کسی مهم نیستم…!