جملات ویژه برای کمک کردن و نیکی کردن در حق دیگران را این مطلب آریا مگ آماده کرده ایم.

متن های زیبای در مورد کمک کردن و خوبی کردن

انسان های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند
و دل در گرو خدمت به مردم می نهند


زندگی کن،
شاد باش
و کمک کن که دیگران هم همینطور باشند

مری شلی


هدف اصلی ما در این زندگی کمک به دیگران است و
اگر نمی توانید به دیگران کمک کنید،
حداقل آن ها را آزار ندهید.

دالایی لاما


جملات و سخن بزرگان در مورد کمک کردن به دیگران و خوبی کردن

وقت و هزینه صرف شده برای کمک به آدم ها در انجام کارهای بیشتر،
نتایج بهتری از صرف هزینه برای خود دارد.

هنری فورد


جملات ویژه در مورد کمک به دیگران

بعضی وقت ها گوش دادن بهترین راه کمک کردن به یک انسان است

رومن گاری


جملات و سخن بزرگان در مورد کمک کردن به دیگران و خوبی کردن

هرگز تفاوتی را که می توانید در زندگی دیگران ایجاد کنید، دست کم نگیرید،
قدم بردارید و به دیگران کمک کنید
این هفته به کمک کسی بروید که برای بالا رفتن به کمک شما نیاز دارد.

پابلو


وقتی کاری برای دیگران انجام ندهید،
احساس غرق شدن و ناتوانی می کنید
اما وقتی درگیر شوید و به دیگران کمک کنید،
احساس امید و موفقیت حاصل می شود که ناشی از دانستن این است که
برای بهتر شدن اوضاع تلاش کرده اید.

ناشناس


هیچ عملی از روی مهربانی،
هر چند کوچک باشد،
هرگز هدر نمی رود.

ازوپ


ما با کمک کردن به دیگران، بلند می شویم…

رابرت اینگرسول


جملات و سخن بزرگان در مورد کمک کردن به دیگران و خوبی کردن

کسانی خوشبخت ترند که بیشترین کار را برای دیگران انجام می دهند

بوکر تی واشنگتن


برای به دست آوردن آنچه دوست دارید،
کافیست به دیگران کمک کنید آنچه دوست دارند را به دست بیاورند.

زیگ زیگلار


خوشبختی زمانی حاصل می شود که
کار و سخنان شما هم به نفع خودتان و هم به نفع دیگران باشد.

بودا