در این بخش آریا مگ عکس نوشته از سخنان زیبا و آموزنده حضرت علی (ع) و مجموعه ای از سخنان و جملات این حضرت را ارائه کرده ایم.

عکس نوشته و سخنان حضرت علی

علی ابن ابیطالب : دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش


بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است


بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی


علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.


حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

 

حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد


سخنان خواندنی حضرت علی (ع)

ناتوانترین مردم کسی است که توانِ به دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.


هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش که نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش دوشند.

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

صبر بر دو قسم است: صبر بر مصیبت که نیکو و زیباست، و بهتر از آن صبر بر چیزی است که خداوند آن را حرام گردانیده است.


عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، و صبر بر اطاعت، و صبر بر [ترک] معصیت.


جملات زیبا و ناب از امام اول

همانا بر شما از دو چیز میترسم: درازی آرزو و پیروی هوای نفس. امّا درازی آرزو سبب فراموشی آخرت شود، و امّا پیروی از هوای نفس، آدمی را از حقّ باز دارد.

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

علی ابن ابیطالب : برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.


عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است


عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است


اطمینان را با امیدواری مبادله نكن


پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر كن

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها (یعنی عدم شکایت از آنها) است.


کم عقل ترین انسانها افرادی هستند که از حاکمان ستم پیشه بیشتر می ترسند و اطاعت ایشان بیشتر می نمایند.


کسی که ارزش خویش را کم یافت امیدی به خیر او نداشته باشید.

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مكن


حق بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید


بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.


شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.


همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

عکس نوشته از سخنان حضرت علی (ع) و سخنان ناب ارزشمند آن حضرت

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده كند


 بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم است


هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست