در این بخش سخنان امیر کبیر صدر اعظم زمان ناصرالدین شاه را با مضامین حکیمانه و آموزنده گردآوری کرده ایم.

سخنان آموزنده و زیبای امیر کبیر

من ابتدا فکر می‌کردم که مملکت. وزیر دانا می خواهد ؛

و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت. شاه دانا می‌خواهد ؛

اما اکنون میفهمم که مملکت. ملت دانا می‌خواهد


مسئول نادانی شان نیز ما هستیم. اگر ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم.

جاهلان بساطشان را جمع کرده بودند.


سخنان امیر کبیر

یا سخنی داشته باش دلپذیر
یا دلی داشته باش سخن پذیر
کسی که ندای درونی خود را می شنود
نیازی نیست به سخنان بیرون گوش فرا دهد


اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید

اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید

و اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید


جملات زیبای امیر کبیر

مرگ حق است اما به دست شما بسی مشکل
شوق از میان شما رفتن مرگ را آسان می‌ کند


من در ابتدا فکر می کردم که مملکت، وزیر دانا می خواهد
و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت، شاه دانا می خواهد
اما حالا می فهمم که مملکت، ملت دانا می خواهد


به غیر از خدا
به هر آنچه امید داشته باشی
خدا از همان چیز ناامیدت می کند


سخنان امیر کبیر

مسئول نادانی شان هم ما هستیم
اگر ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم
جاهلان بساط شان را جمع کرده بودند


از امیر كبیر پرسیدند : در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هرچی دزده پاک کردی؟
گفت :  من خودم دزدی نمی‌ کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند
اونم از این‌ که من نمی گذاشتم اون دزدی کنه، نمی گذاشت معاونش دزدی کنه و تا آخر همینطور
اگه من دزدی می‌ کردم تا آخر دزدی می کردن و کشور می شد دزدخونه
همه ی ما هم دنبال دزد می گشتیم
و چون همه مون دزد بودیم
هیچ دزدی هم محکوم نمی‌ کردیم
مردم هم گیج و ویج میشدن


سخنان آموزنده و خاص از امیر کبیر

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد
که جای اندیشیدن را تقلید
جای تلاش و کوشش را دعا
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت
و جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت
و جاى تصمیم عقلانى را استخاره گرفت


نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد
بلكه دیر یا زود برد با آن كسی است كه بردن را باور دارد