در این بخش جملات درباره روزهای سخت زندگی و تلخی روزگار و روزها را ارائه کرده ایم.

جملات در مورد روزهای سخت و تلخی زندگی

تلخ میگذرد این روزها !
که قرار است از تو …
که آرام جانمی
برای دلم
یک رهگذر معمولی
بسازم…!


تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد!


گاهی اوقات زندگی سخت است، اما تو باید قوی باشی و به حرکتت ادامه دهی. اجازه نده هیچ چیز تو را از آنچه می خواهی، باز دارد


برای داشتن زندگی آسان دعا نکنید، برای داشتن قدرت تحمل یک زندگی سخت دعا کنید
“بروس لی”


جملات در مورد روزهای سخت زندگی

هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!


هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی


زندگی سخت است. بعد از یک زندگی سخت می میری سپس آن ها خاک را در روی چهره شما پرتاب می کنند. سپس کرم ها شما را می خورند. سپاسگزار باش که این اتفاق به یک ترتیب بالعکس اتفاق نمی افتد.


جواهر را

نمی‌توان بدون سایش جلا داد،

انسان هم بدون امتحان

کامل نخواهد شد.


جملات در مورد روزهای سخت زندگی

خدایا
میخواهم
یک تکه آسمان کلنگی بخرم ،
دیگر زمینت
بوی زندگی نمیدهد !


متن در مورد روزهای سخت و تلخ

ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ ،

ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ…!

ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ

ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ”ﻗﺤﻄﻲ ﻋﺎﻃﻔﻪ”ﻫﺎﺳﺖ


Life is at its best when everything has fallen out of place, and you decide that you’re going to fight to get them right, not when everything is going your way and everyone is praising you
” Thisuri Wanniarachchi”

بهترین حالت زندگی زمانی است که همه چیز از جای خود خارج شده باشد ، و شما تصمیم می گیرید که برای درست کردن آنها مبارزه کنید، نه زمانی که همه چیز به دلخواه شما پیش می رود و همه از شما تعریف می کنند.
“تستوری واننایراچی”


جملات در مورد روزهای سخت زندگی

ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ ،
ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ…!
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ
ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ”قحطی ﻋﺎﻃﻔﻪ” ﻫﺎﺳﺖ


شما نمی خواهید دوران سختی را پشت سر بگذارید اما این قانون زندگی است. باید بدانید که هیچ اتفاقی به شکل اتفاقی و تصادفی برای شما رخ نمی دهد . در رویداد های منفی نکات مثبت را باید ببینید.


ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻪ،

ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ !

ﺷﺒﮑﻪ ﺭﻧﺠﺶ، ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ، ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻔﺮﺕ، ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ،

ﺷﺒﮑﻪﺷﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ .

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ، ﺩﯾﺪﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ،

ﺫﻫﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺒﮑﻪ !

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ،

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻐﺰﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺗﻪ !


خدایا

میخواهم

یک تکه آسمان کلنگی بخرم ،

دیگر زمینت

بوی زندگی نمیدهد !


پر از اشکم
ولی میخندم به سختی
به قول فروغ که میگفت:
شهامت میخواهد سردباشی
و گرم بخندی!


جملات در مورد روزهای سخت زندگی

هیچ گرسنه ای
باقی نمی ماند
شک ندارم همین روزها
همه سیر میشوند ،
از زندگی …


من که
به هیچ دردی نمیخورم …
این دردها هستند
که چپ و راست
به من میخورند …


.I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship
“Louisa May Alcott”
من از طوفان نمی ترسم ، زیرا یاد می گیرم که چگونه کشتی خود را حرکت کنم.
لوئیزا می آلکوت


دیار عاشقی هم

شهر هرت داره !

خیلی راحت دل می دزدن ،

دل می برن ،

دل می شکنن …


.Tough times never last, but tough people do
“Robert H. Schuller”
اوقات سخت هرگز دوام نمی آورند ، اما افراد سخت دوام می آورند.
رابرت اچ شولر


بروی یا نروی
فرقی نمیکند
همین که احساست نمیکنم،
یعنی چمدانت را بسته ای.


چه چیز در این جهان،

غریبانه تر از زنی ست

که خودش را و تنهایی اش را بغل می کند

و می پوسد اما حاضر نیست

دیگر کسی را دوست بدارد؟


کاش یکی پیدا میشد
که وقتی میدید گلوت ابر داره
و چشمات بارون ،
به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛
بغلت کنه و بگه “گریه کن” …


زندگی
چون قفسی است ،
قفسی تنگ ،
پر از تنهایی


هیچ کس نمیداند…
پشت این چهره ی آرام
در دلم چه میگذرد!
کسی نمیداند…
این آرامش ظاهر
و این دل ناآرام
چقدر خسته ام میکند