بیو عید نوروز مبارک با جملات خیلی کوتاه برای تبریک عید نوروز


در این قسمت جملات و متن های کوتاه برای بیو نوروز، عید نوروز مبارک و تبریک عید نوروز را آماده کرده ایم.

بیو تبریک نوروز و عید امسال

هیچ وقت به عقب نگاه نمی کنم عزیزم،
این کار حواسم رو از حال حاضر پرت می کنه…


فردا اولین صفحه خالی از یک کتاب 365 صفحه ای هست….
یه چیز خوب توش بنویس..


به رویا های خودت بال و پر بده و بگذار در سال جدید محقق بشن..


بیو عید نوروز مبارک

به امید این که رویاهای آینده بهتر از روزهایی که گذشته باشه..


وقت اون هست که گذشته رو فراموش کنیم و شروع جدیدی رو آغاز کنیم.


بیو عید نوروز مبارک

عید واقعی از آن کسی است
که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را…


سال جدید مثل فصلی از کتاب در انتظار نوشته شدن در برابر ما می ایسته.


بیو عید نوروز مبارک

هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود باشی دیر نیست.


متن خیلی کوتاه سال نو مبارک برای بیو

سال جدید… همون من… با اهداف بزرگتر..!


پایان ها رو جشن بگیر – چون که اون ها مقدم بر شروع های جدید هستن.


بیو عید نوروز مبارک

با خودت خوب باش و سال شگفت انگیزی رو تجربه خواهی کرد.


بیو کوتاه عید نوروز

بهترین راه برای پیش بینی آینده، ساختن اون هست.


یک سال رو ۷۵ بار زندگی نکنین و اسمش رو بگذارید زندگی!


عید هر کس
آن مهی باشد
که او قربان اوست…


متن بیو کوتاه تبریک عید نوروز

Wherever you are seeing
the Eid is the same …

هرجا که تو رؤیت بشوی
عید همان جاست…
عیدت مبارک دلبر


از زندگی عبور نکن، در طول زندگی رشد کن..


بیو عید نوروز مبارک

تو لیاقت دنیا رو داری پس اون رو به خودت بده…


همیشه عید که میشه میفهمی کیا نیستن…

سال نو مبارک


پیام نوروز این است
دوست داشته باشید و زندگی کنید،
زمان همیشه از آن شما نیست…


بیو خیلی کوتاه عید امسال

عید نزدیک است
الهی یه حال خوب عطا کن…


تغییر در ابتدا سخت، در وسط آشفته و در پایان بسیار زیباست.


اون چه که میاد بهتر از چیزی هست که میره…


متن خیلی کوتاه بیو عید نوروز

هر شروع جدیدی از پایانِ یه آغازِ دیگه میاد..!


بهترین زمان برای شروعِ جدید همین الانه..


گاهی تنها چیزی که نیاز داریم یک شروع تازه ست


به جادوی شروع های جدید اعتماد کن!